Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Kapłańska (Kpł 3)

OFIARY BIESIADNE

Cielce

1
Jeżeli kto chce złożyć dar z większego bydła jako ofiarę biesiadną, niech
złoży zwierzę bez skazy, samca lub samicę przed Panem.
2
Położy rękę na
głowie swego daru i zabije go przed wejściem do Namiotu Spotkania. Potem
kapłani, synowie Aarona, pokropią krwią jego ołtarz dokoła.
3
Potem złoży z
ofiary biesiadnej ofiarę spalaną dla Pana, to jest tłuszcz, który okrywa
wnętrzności, i cały tłuszcz, który jest nad nimi,
4
a także obie nerki i
tłuszcz, który je okrywa, który sięga do lędźwi, oraz płat tłuszczu, który
jest na wątrobie – przy nerkach go oddzieli.
5
Synowie Aarona zamienią to w
dym na ołtarzu, na ofierze całopalnej, która jest na drwach, na ogniu. To
jest ofiara spalana, miła woń dla Pana.

Owce

6
Jeżeli zaś kto chce złożyć w darze mniejsze bydlę jako ofiarę
biesiadną dla Pana, niech złoży zwierzę bez skazy, samca lub samicę.
7

Jeżeli chce złożyć w darze owcę, niech złoży ją przed Panem.
8
Położy rękę
na głowę swego daru, potem zabije go przed Namiotem Spotkania. Synowie
Aarona pokropią krwią zwierzęcia ołtarz dokoła.
9
Potem złoży z ofiary
biesiadnej ofiarę spalaną dla Pana, to jest cały tłuszcz ogonowy – należy go
oddzielić tuż przy samej kości ogonowej – i tłuszcz, który okrywa
wnętrzności, oraz cały tłuszcz, który jest nad nimi,
10
i obie nerki wraz z
tłuszczem, który je okrywa, który sięga do lędźwi, a także płat tłuszczu,
który jest na wątrobie – przy nerkach go oddzieli.
11
Kapłan zamieni to w
dym na ołtarzu jako pokarm, jako ofiarę spalaną dla Pana.

Kozy

12
Jeżeli kto chce złożyć w darze kozę, niech złoży ją przed Panem.
13

Położy rękę na jej głowie i zabije ją przed Namiotem Spotkania. Synowie
Aarona pokropią jej krwią ołtarz dokoła.
14
Potem jako dar spalany dla Pana
złoży tłuszcz, który okrywa wnętrzności, oraz cały tłuszcz, który jest nad
nimi,
15
obie nerki wraz z tłuszczem, który je okrywa, który sięga do
lędźwi, a także płat tłuszczu, który jest na wątrobie – przy nerkach go
oddzieli.
16
Potem kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu, jako pokarm
spalany, miłą woń <dla Pana>.

Nie wolno jeść krwi ani tłuszczu zwierząt ofiarnych

Cały tłuszcz będzie dla Pana!
17
To jest ustawa wieczysta na wszystkie
czasy i na wszystkie pokolenia, we wszystkich waszych siedzibach. Ani
tłuszczu, ani krwi jeść nie będziecie”!

Zostaw wpis