Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Kapłańska (Kpł 6)

PRZEPISY UZUPEŁNIAJĄCE

Codzienna ofiara całopalna

1
Dalej Pan powiedział do Mojżesza:
2
“Rozkaż Aaronowi i jego synom, co
następuje: Oto prawo odnoszące się do ofiary całopalnej: ofiara całopalna
będzie na palenisku, na ołtarzu całą noc aż do rana, a ogień ołtarza będzie
na nim płonął.
3
Potem kapłan włoży szatę lnianą i spodnie lniane na ciało,
usunie popiół z ofiary całopalnej, którą ogień strawił na ołtarzu, i wysypie
go obok ołtarza.
4
Następnie zdejmie ubranie, włoży inne szaty i wyniesie
popiół poza obóz na miejsce czyste.
5
Ogień na ołtarzu będzie stale płonąć -
nigdy nie będzie wygasać. Na nim kapłan każdego poranka zapali drwa, na nim
ułoży ofiarę całopalną, na nim zamieni w dym tłuszcz ofiar biesiadnych.
6

Ogień nieustanny będzie płonąć na ołtarzu – nigdy nie będzie wygasać!

Kapłani otrzymują część z ofiar pokarmowych

7
Oto prawo odnoszące się do ofiary z pokarmów: Synowie Aarona przyniosą
ją przed Pana – przed ołtarz.
8
Potem wezmą z niej garść najczystszej mąki,
należącej do ofiary pokarmowej, wraz z oliwą jej i z całym kadzidłem, które
są na tej ofierze, i zamienią to w dym na ołtarzu jako miłą woń, jako
pamiątkę dla Pana.
9
To, co pozostanie z tej ofiary, będzie pokarmem dla
Aarona i jego synów. Jako chleby przaśne zjedzą to w miejscu poświęconym, na
dziedzińcu Namiotu Spotkania.
10
Nie będziecie piec z tego chlebów
kwaszonych! To jest część, którą daję im z moich ofiar spalanych. To są
ofiary najświętsze, tak jak ofiary przebłagalne i ofiary zadośćuczynienia.

11
Każdy mężczyzna spośród synów Aarona będzie je spożywał. To jest prawo
wieczyste dla waszych pokoleń, dotyczące ofiar spalanych dla Pana. Każdy,
kto się ich dotknie, będzie uświęcony”.

Ofiara pokarmowa przy wprowadzeniu w czynności kapłańskie

12
Dalej Pan powiedział do Mojżesza:
13
“Oto dar Aarona i jego synów,
który złożą Panu w dniu namaszczenia jednego z nich: będzie to ofiara z
pokarmów wieczysta – jedna dziesiąta efy najczystszej mąki, z tego połowa
rano, a połowa wieczorem.
14
Będzie ona przyrządzona na patelni z oliwą.
Kiedy będzie rozczyniona, przyniesiesz ją. Jako ofiarę pokarmową podzieloną
na kawałki ofiarujesz ją. Będzie to miła woń dla Pana.
15
Kapłan, który
będzie namaszczony na miejsce Aarona spośród jego synów, to samo uczyni. To
jest należność wieczysta dla Pana: ta ofiara będzie w całości zamieniona w
dym!
16
Każda ofiara pokarmowa kapłana będzie w całości spalona – nic z niej
nie wolno jeść!”

Ofiara przebłagalna

17
Dalej Pan powiedział do Mojżesza.
18
“Tak powiedz do Aarona i jego
synów: To jest prawo odnoszące się do ofiary przebłagalnej: na tym samym
miejscu, na którym będzie zabijana ofiara całopalna, będzie także zabijana
ofiara przebłagalna przed Panem. To jest rzecz bardzo święta!
19
Kapłan,
który będzie składał ofiarę przebłagalną, będzie z niej spożywał. Na miejscu
poświęconym będzie spożywana, na dziedzińcu Namiotu Spotkania.
20
Każdy, kto
dotknie jej mięsa, będzie uświęcony. Jeżeli trochę z jej krwi skropi
ubranie, to miejsce owo, które krew skropi, ma być wyprane w miejscu
poświęconym.
21
Jeżeli to mięso było gotowane w naczyniu glinianym, naczynie
owo będzie rozbite, jeżeli zaś było gotowane w naczyniu miedzianym, będzie
ono wyszorowane i wypłukane wodą.
22
Każdy mężczyzna spośród kapłanów będzie
spożywać z niej. To jest rzecz bardzo święta!
23
Ale jeżeli część krwi z
ofiary przebłagalnej była wniesiona do Namiotu Spotkania, aby w Miejscu
Świętym był dokonany obrzęd przebłagania, to nie wolno jeść z tej ofiary.
Będzie ona cała spalona w ogniu.

Zostaw wpis