Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Kapłańska (Kpł 9)

POCZĄTEK POSŁUGI AARONA

Przygotowanie

1
Ósmego dnia zawołał Mojżesz Aarona, jego synów i starszych Izraela.
2

Potem powiedział do Aarona: “Weź sobie młodego cielca na ofiarę przebłagalną
i barana na ofiarę całopalną, oba bez skazy, i przyprowadź przed Pana.
3
A
do Izraelitów tak powiedz: Weźcie koziołka na ofiarę przebłagalną, cielca
rocznego i baranka rocznego, obydwa bez skazy na ofiarę całopalną,
4
cielca
i barana na ofiarę biesiadną, aby je ofiarować przed Panem, a także ofiarę
pokarmową zaprawioną oliwą, bo dzisiaj Pan wam się ukaże”.

5
Przyprowadzili więc to, co im nakazał Mojżesz, przed Namiot Spotkania.
Potem cała społeczność zbliżyła się i stanęła przed Panem.
6
Wtedy Mojżesz
powiedział: “Oto co Pan nakazał uczynić, aby chwała Pana wam się ukazała!”
7

Do Aarona zaś Mojżesz powiedział: “Zbliż się do ołtarza, złóż ofiarę
przebłagalną i ofiarę całopalną, dokonaj przebłagania za siebie i za lud,
złóż dar za lud i dokonaj przebłagania za nich, tak jak Pan rozkazał”.

Ofiara za kapłanów

8
Wtedy Aaron zbliżył się do ołtarza i zabił cielca na ofiarę
przebłagalną za siebie samego.
9
Synowie Aarona podali mu krew, a on umoczył
palec we krwi, pomazał nią rogi ołtarza i wylał krew na podstawę ołtarza.
10

Tłuszcz, nerki i płat tłuszczu, który okrywa wątrobę ofiary przebłagalnej,
zamienił w dym na ołtarzu, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
11
Mięso zaś i
skórę spalił w ogniu poza obozem.
12
Potem zabił [żertwę] ofiary całopalnej.
Synowie Aarona podali mu krew, i wylał ją dokoła ołtarza.
13
Podali mu też
podzieloną na części ofiarą całopalną, razem z głową, a on zamienił to w dym
na ołtarzu.
14
Następnie obmył wnętrzności i nogi i zamienił je w dym nad
całopaleniem na ołtarzu.

Ofiara za lud

15
Potem złożył dar za lud. Wziął kozła, który był przeznaczony na
ofiarę przebłagalną za lud, zabił go i złożył go jako ofiarę przebłagalną,
tak jak poprzednio.
16
Następnie złożył ofiarę całopalną i postąpił z nią
według zwyczaju.
17
Dalej złożył ofiarę pokarmową, wziął z niej jedną pełną
garść i zamienił ją w dym na ołtarzu poza ofiarą poranną.
18
Potem zabił
cielca i barana jako ofiarę biesiadną dla ludu. Synowie Aarona podali mu
krew, a on wylał ją dokoła ołtarza.
19
Tłuste części cielca i barana – ogon,
tłuszcz, który okrywa wnętrzności, nerki i płat tłuszczu, który jest na
wątrobie,
20
te części tłuste położyli na mostkach, a on zamienił te części
tłuste w dym na ołtarzu.
21
Mostkami i prawymi łopatkami Aaron wykonał gest
kołysania przed Panem, tak jak nakazał Pan.

Aaron błogosławi, Pan się ukazuje

22
Następnie Aaron podniósł ręce w stronę ludu i pobłogosławił go. I
zszedł po ukończeniu ofiary przebłagalnej, ofiary całopalnej i ofiar
biesiadnych.
23
Mojżesz i Aaron weszli do Namiotu Spotkania, potem wyszli
stamtąd i pobłogosławili lud. Wtedy chwała Pana ukazała się całemu ludowi.

24
Ogień wyszedł od Pana i strawił ofiarę całopalną razem z częściami
tłustymi na ołtarzu. Widząc to cały lud krzyknął z radości i upadł na twarz.

Zostaw wpis