Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Koheleta (Koh 10)

1
Nieżywa mucha zepsuje naczynie wonnego olejku.
Bardziej niż mądrość, niż sława zaważy trochę głupoty.

2
Serce mędrca zwraca się ku prawej stronie,
a serce głupca ku lewej.

3
Nawet gdy głupiec idzie drogą, brakuje mu rozwagi
i mówi o każdym: “To głupiec”.

4
Jeśli gniew władcy się przeciw tobie podniesie,
miejsca swego nie opuszczaj,
bo zachowanie spokoju
zapobiec może wielkim wykroczeniom.

5
Jest zło – widziałem je pod słońcem,
to błąd ze strony władcy:

6
wynosi się głupotę na stanowiska wysokie,
podczas gdy zdolni siedzą nisko.

7
Widziałem sługi na koniach,
a książąt kroczących, jak słudzy, pieszo.

8
Kto kopie dół, ten może weń wpaść,
a tego, kto mur rozwala, ukąsić może żmija.

9
Kto wyłamuje kamienie, może się o nie skaleczyć,
kto rąbie drwa, naraża się na niebezpieczeństwo.

10
Jeśli siekiera się stępi,
a nie naostrzy się jej,
trzeba zwiększyć wysiłek.
Pożyteczna jest wtedy mądrość,
by osiągnąć powodzenie.

11
Jeżeli żmija ukąsi, nim doszło do zaklęcia,
traci swój zysk zaklinacz.

12
Słowa z ust mędrca są przyjemnością,
lecz usta głupca gubią jego samego.

13
Początek słów jego ust to głupstwo,
a koniec jego mowy to wielkie szaleństwo.

14
A głupiec mnoży słowa.
Nie wie [przecież] człowiek, co będzie,
bo kto mu oznajmi, co będzie potem?

15
Głupiec tak się męczy wysiłkiem,
że nie potrafi [nawet] dotrzeć do miasta.

16
Biada ci, kraju, którego królem jest prostak
i gdzie książęta już z rana ucztują!

17
Szczęśliwyś, kraju, którego król ze szlachetnie urodzonych pochodzi,

i gdzie książęta w czasie właściwym ucztują,
na sposób męski, bez uprawiania pijaństwa.

18
Skutkiem wielkiego lenistwa chyli się strop,
gdy ręce są opuszczone, przecieka dom.

19
Gdy dla zabawy gotują biesiadę
i wino życie rozwesela,
a pieniądz na wszystko pozwala:

20
w myślach nawet swoich nie złorzecz królowi
ani w sypialni swojej nie przeklinaj możnego,
bo ptactwo powietrzne zaniesie głos,
a to, co skrzydlate, doniesie słowa.

Zostaw wpis