Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 17)

1
Rzekł Pan do Mojżesza tymi słowami:
2
“Powiedz Eleazarowi, synowi kapłana
Aarona, niech zbierze kadzielnice z pogorzeliska, a ogień niech rozrzuci w
pewnym oddaleniu. Ponieważ zostały poświęcone
3
kadzielnice tych mężów,
którzy życiem przypłacili swoje występki, należy je przekuć na cienkie
blachy – na pokrywę ołtarza. Skoro złożono je w ofierze dla Pana, są
poświęcone. Teraz niech będą dla Izraela znakiem [ostrzeżenia]“.
4
Pozbierał
więc kapłan Eleazar miedziane kadzielnice, które przynieśli ci, co zostali
spaleni, i ukuto z nich pokrywę na ołtarz.
5
[Jest to] przypomnienie dla
Izraelitów, by nikt niepowołany, kto nie należy do potomstwa Aarona, nie
ważył się zbliżać celem spalenia kadzidła przed Panem, aby nie stało się z
nim to, co stało się z Korachem i jego zgrają, a co mu oznajmił Pan przez
Mojżesza.
6
A nazajutrz szemrała cała społeczność Izraelitów przeciw
Mojżeszowi i Aaronowi mówiąc: “Wyście wytracili lud Pana”.
7
Gdy się całe
zgromadzenie zebrało przeciw Mojżeszowi i Aaronowi, oni skierowali się ku
Namiotowi Spotkania. Wtedy obłok okrył Namiot, i ujrzeli chwałę Pana.
8

Mojżesz zaś i Aaron przyszli przed Namiot Spotkania.
9
Rzekł Pan do
Mojżesza:
10
“Oddalcie się od tej społeczności, bo chcę ich wytracić w
jednej chwili”. Oni zaś upadli na twarze.
11
I rzekł Mojżesz do Aarona:
“Weź kadzielnicę, włóż do niej ognia z ołtarza i rzuć kadzidła, a idź prędko
do ludu, by dokonać nad nimi przebłagania, bo Pan rozgniewał się i już się
zaczyna plaga”.
12
Wziął więc Aaron kadzielnicę, jak mu przykazał Mojżesz,
i pobiegł między lud, gdzie już się rozpoczęła plaga. Nałożył kadzidło i
dokonał obrzędu przebłagania nad ludem.
13
Stanął następnie pomiędzy
umarłymi i żywymi – a plaga ustała.
14
A tych, którzy zginęli, było
czternaście tysięcy siedmiuset, oprócz zmarłych z powodu Koracha.
15
Potem
wrócił Aaron do Mojżesza u wejścia do Namiotu Spotkania i ustała plaga.

Laska Aarona

16
Powiedział znowu Pan do Mojżesza:
17
“Przemów do Izraelitów i weź od
nich po lasce, po lasce od każdego pokolenia, od wszystkich książąt pokoleń
- razem lasek dwanaście. Wypisz imię każdego na jego lasce,
18
a na lasce
lewitów wypisz imię Aarona. Ma wypaść po jednej lasce na wodza
poszczególnych pokoleń.
19
Połóż je w Namiocie Spotkania przed [Arką]
Świadectwa, gdzie się z tobą spotykam.
20
Laska męża, którego obrałem,
zakwitnie, i uciszę szemranie Izraelitów, które się podniosło przeciwko
wam”.
21
I oznajmił to Mojżesz Izraelitom. Dali mu więc wszyscy ich książęta
po lasce, tak że wypadła jedna laska na księcia z każdego pokolenia, razem
więc dwanaście lasek. Pośród nich była również laska Aarona.
22
Mojżesz
położył laski przed Panem w Namiocie Spotkania.
23
Gdy następnego poranka
wszedł Mojżesz do Namiotu Spotkania, zobaczył, że zakwitła laska Aarona z
pokolenia Lewiego: wypuściła pączki, zakwitła i wydała dojrzałe migdały.
24

Następnie Mojżesz wyniósł wszystkie laski od Pana do wszystkich Izraelitów;
zobaczyli, i każdy odebrał swoją laskę.
25
A Pan rzekł do Mojżesza: “Połóż
laskę Aarona z powrotem przed [Arką] Świadectwa, by się przechowała jako
znak przeciw zbuntowanym. Zakończ w ten sposób ich szemranie przede Mną, aby
nie poginęli”.
26
I uczynił tak Mojżesz, postępując według nakazu Pana.

Kapłan jako pośrednik pojednania

27
Zawołali znów Izraelici do Mojżesza: “Oto giniemy! Jesteśmy zgubieni,
wszyscy jesteśmy straceni!
28
Ktokolwiek się zbliży do przybytku Pana, tak -
kto tylko się zbliży – umiera. Czyż wyginiemy doszczętnie?”

Zostaw wpis