Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 29)

Ofiary siódmego nowiu

1
W pierwszym dniu siódmego miesiąca będziecie mieć zwołanie święte; wtedy
nie wolno wykonywać żadnej pracy. Będzie to dla was dzień trąbienia.

2
Złożycie wtedy na ofiarę całopalną, jako miłą woń dla Pana, jednego
młodego cielca, barana i siedem jagniąt jednorocznych bez skazy,
3
do tego
odpowiednią ofiarę z pokarmów: najczystszą mąkę zaprawioną oliwą, a
mianowicie trzy dziesiąte [efy] na jednego cielca, dwie dziesiąte na barana
i
4
jedną dziesiątą na każde jagnię.
5
Wreszcie kozła jako ofiarę
przebłagalną, by dokonać za was przebłagania.
6
A to ma być oprócz ofiary
całopalnej na nowiu łącznie z ofiarą z pokarmów i oprócz stałej ofiary
całopalnej z należącymi do niej ofiarami z pokarmów i płynów według
przepisu, jako miła woń ofiar spalanych dla Pana.

Ofiary w Dzień Przebłagania

7
Również dziesiątego dnia tegoż siódmego miesiąca będziecie mieć
zwołanie święte i post; nie wolno też wykonywać żadnej pracy.
8
Na ofiarę
całopalną macie złożyć, jako miłą woń dla Pana, młodego cielca, barana i
siedem jednorocznych jagniąt; wszystkie one będą bez skazy.
9
Następnie
należącą do tego ofiarę z pokarmów: najczystszą mąkę zaprawioną oliwą, a
mianowicie trzy dziesiąte [efy] na cielca, dwie dziesiąte na barana
10
i po
jednej dziesiątej na każde z siedmiu jagniąt.
11
Wreszcie kozła jako ofiarę
przebłagalną, oprócz ofiary przebłagalnej z powodu [Dnia] Przebłagania i
ustawicznej ofiary całopalnej oraz należących do nich: ofiary z pokarmów i
ofiar płynnych.

Święto Namiotów

12
Piętnastego dnia siódmego miesiąca będziecie mieli zwołanie święte;
nie wolno wtedy wykonywać żadnej pracy, lecz przez siedem dni macie
obchodzić święto Pańskie.
13
Na ofiarę całopalną, ofiarę spalaną, jako miłą
woń dla Pana, złożycie trzynaście młodych cielców, dwa barany i czternaście
jednorocznych jagniąt bez skazy.
14
Do tego odpowiednią ofiarę z pokarmów:
najczystszą mąkę, zaprawioną oliwą, a mianowicie: trzy dziesiąte [efy] na
każdego z poszczególnych cielców; dwie dziesiąte na każdego z dwóch baranów;

15
i po jednej dziesiątej na każde z czternastu jagniąt;
16
ponadto kozła
jako ofiarę przebłagalną, oprócz zwykłych ofiar całopalnych z należącymi do
nich ofiarami z pokarmów i płynów.
17
Drugiego dnia: dwanaście młodych
cielców, dwa barany i czternaście jagniąt jednorocznych bez skazy,
18
do
tego należącą ofiarę z pokarmów i ofiary płynne [dołączone do ofiar] z
wołów, baranów i jagniąt, stosownie do ich liczby – według przepisów.
19

Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary
całopalnej i należących do nich: ofiary z pokarmów i ofiar płynnych.

20
Trzeciego dnia: jedenaście młodych cielców, dwa barany i czternaście
jednorocznych jagniąt bez skazy,
21
do tego należącą ofiarę z pokarmów i
ofiary płynne [dołączone do ofiar] z cielców, baranów i jagniąt, stosownie
do ich liczby – według przepisów.
22
Wreszcie kozła jako ofiarę
przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary i należących do nich: ofiary z
pokarmów i ofiar płynnych.

23
Czwartego dnia: dziesięć młodych cielców, dwa barany i czternaście
jednorocznych jagniąt bez skazy,
24
do tego należącą ofiarę z pokarmów i
ofiary płynne [dołączone do ofiar] z cielców, baranów i jagniąt, stosownie
do ich liczby – według przepisów.
25
Wreszcie kozła jako ofiarę
przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i należących do nich:
ofiary z pokarmów i ofiar płynnych.

26
Piątego dnia: dziewięć młodych cielców, dwa barany i czternaście
jednorocznych jagniąt bez skazy,
27
do tego należącą ofiarę z pokarmów i
ofiary płynne [dołączone do ofiar] z cielców, baranów i jagniąt, stosownie
do ich liczby – według przepisów.
28
Wreszcie kozła jako ofiarę
przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i należących do nich:
ofiary z pokarmów i ofiar płynnych.

29
Szóstego dnia: osiem młodych cielców, dwa barany i czternaście
jednorocznych jagniąt bez skazy,
30
do tego należącą ofiarę z pokarmów i
ofiary płynne [dołączone do ofiar] z cielców, baranów i jagniąt, stosownie
do ich liczby – według przepisów.
31
Wreszcie kozła jako ofiarę
przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i dołączonych do nich:
ofiary z pokarmów i ofiar płynnych.

32
Siódmego dnia: siedem młodych cielców, dwa barany i czternaście
jednorocznych jagniąt bez skazy,
33
do tego należącą ofiarę z pokarmów i
ofiary płynne [dołączone do ofiar] z cielców, baranów i jagniąt, stosownie
do ich liczby – według przepisów.
34
Wreszcie kozła jako ofiarę
przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i należących do nich:
ofiary z pokarmów i ofiar płynnych.

35
Ósmego dnia będzie dla was zebranie świąteczne i nie możecie
wykonywać żadnej pracy.
36
Na ofiarę całopalną, ofiarę spalaną, jako miłą
woń dla Pana złożycie: jednego cielca, jednego barana i siedem jednorocznych
jagniąt bez skazy,
37
do tego należącą ofiarę z pokarmów i ofiary płynne
[dołączone do ofiar] z cielców, baranów i jagniąt, stosownie do ich liczby -
według przepisów.
38
Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz
ustawicznej ofiary całopalnej i należących do nich: ofiary z pokarmów i
ofiary płynnej.
39
To macie czynić dla Pana w czasie waszych świąt,
niezależnie od tego, co ofiarujecie na mocy waszych ślubów, lub jako wasze
dobrowolne dary na ofiary całopalne, ofiary z pokarmów, płynów oraz ofiary
biesiadne”.

Zostaw wpis