Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 30)

1
Mojżesz mówił do Izraelitów zgodnie z tym wszystkim, co mu Pan nakazał.

Prawo o ślubach

2
Mówił więc Mojżesz do wodzów pokoleń izraelskich te słowa: “Oto, co
nakazuje Pan:
3
Jeśli mężczyzna złoży ślub Panu albo zobowiąże się do czego
przysięgą, nie może łamać swego słowa, ale winien wypełnić dokładnie to, co
wyrzekł swymi ustami.
4
Gdy kobieta złoży ślub Panu lub podejmie jakie
zobowiązanie, to w wypadku gdy jest jeszcze młoda i mieszka w domu swego
ojca,
5
a ojciec wie o jej ślubie czy zobowiązaniu, które uczyniła, i nie
sprzeciwia się, wówczas ślub, jakikolwiek by był, i zobowiązanie będą ważne.

6
Jeżeli jednak ojciec sprzeciwi się, i to w dniu, w którym się dowiedział,
wtedy stają się nieważne wszystkie śluby i zobowiązania, które uczyniła. Pan
nie poczyta jej tego za winę, ojciec bowiem okazał swój sprzeciw.
7
Gdy
jednak wyjdzie za mąż, a jest jeszcze związana ślubem czy nieopatrzną
obietnicą swych warg, którą się związała,
8
wtedy ślub i zobowiązanie będą
ważne, o ile mąż powiadomiony o tym nie okaże sprzeciwu w dniu, kiedy się
dowiedział.
9
Jeżeli jednak mąż wtedy, gdy się dowie, okaże sprzeciw,
wówczas unieważnia ślub ją wiążący i nieopatrzną obietnicę jej warg, którą
się związała. Pan jednak nie poczyta jej tego za winę.
10
Ślub i wszelkie
zobowiązania wdowy albo kobiety, która otrzymała list rozwodowy, pozostają
ważne.
11
Gdy jednak w domu swego męża złożyła ślub lub uczyniła jakie
zobowiązanie,
12
a mąż, dowiedziawszy się o tym, milczał i nie okazał
sprzeciwu, wtedy ślub jej i podjęte zobowiązania będą ważne.
13
Jeżeli
jednak mąż, dowiedziawszy się o tym, od razu unieważnił je, wtedy śluby i
zobowiązania wyrażone słowami stają się nieważne. Jest jednak ona bez winy
przed Panem, jej śluby bowiem mąż unieważnił.
14
Mąż może unieważnić lub
potwierdzić wszelkie śluby i przysięgi żony.
15
Jeśli jednak mąż milczy aż
do następnego dnia, tym samym wyraża zgodę na śluby i zobowiązania, jakie
uczyniła. Wyraził swą zgodę, ponieważ milczał w dniu, w którym się
dowiedział.
16
Gdyby unieważnił je po upływie dłuższego czasu od dowiedzenia
się, wówczas na niego spadnie cały ciężar winy”.
17
Oto są prawa, które
podał Pan Mojżeszowi, [dotyczące spraw] pomiędzy mężem a żoną, pomiędzy
ojcem a jego córką, która jeszcze jako młoda dziewczyna przebywa w domu
swego ojca.

Zostaw wpis