Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 36)

Dziedzictwo kobiet zamężnych

1
Stawili się naczelnicy rodzin pokoleń synów Gileada, syna Makira, który
był synem Manassesa z pokoleń potomków Józefa, i przedstawili Mojżeszowi
oraz książętom, naczelnikom pokoleń,
2
następującą sprawę: “Pan nakazał
tobie, panu naszemu, dać Izraelitom losem kraj w dziedzictwo. Otrzymał
również pan nasz od Pana [Boga] polecenie, żeby dać dziedzictwo naszego
brata Selofchada jego córkom.
3
Gdy one poślubią męża z innego pokolenia
Izraelitów, ich część będzie odłączona od działu naszych przodków, a dodana
zostanie do działu pokolenia, z którego mężów poślubią, więc nasza część
otrzymana losem zmaleje.
4
Gdy nastanie dla Izraela rok jubileuszowy, wtedy
ich dziedzictwo będzie na zawsze już należało do pokolenia, do którego
weszły [przez małżeństwo], a posiadłość pokolenia naszych przodków
pomniejszy się właśnie o ich dziedzictwo”.
5
Wtedy Mojżesz dał taki rozkaz
Izraelitom na polecenie Pana: “Słuszne jest zapatrywanie pokolenia potomków
Józefa.
6
Oto, co Pan rozporządził w sprawie córek Selofchada: Mogą wyjść za
mąż, jeśli zechcą, ale mogą poślubić jedynie męża z rodu swego pokolenia,
7

aby dziedzictwo Izraelitów nie przechodziło z jednego pokolenia na drugie.
Owszem, każdy Izraelita winien utrzymać dziedzictwo swego pokolenia.
8
Każda
panna, która posiada w jakimś pokoleniu dziedzictwo, może wziąć męża tylko z
rodu swego pokolenia, by Izraelici zachowali dziedzictwo swoich przodków
9
i
aby majątek dziedziczny nie przechodził z jednego pokolenia na drugie.
Owszem, pokolenia Izraelitów winny się trzymać swoich posiadłości
dziedzicznych”.
10
Córki Selofchada postąpiły według rozkazu Pana, wydanego
Mojżeszowi.
11
Poślubiły więc córki Selofchada: Machla, Tirsa, Chogla, Milka
i Noa synów swoich stryjów.
12
Poślubiły więc mężów z pokolenia Manassesa,
syna Józefa, i tak pozostało ich dziedzictwo przy pokoleniu, do którego
należał ród ich ojca.

Zakończenie

13
To są przykazania i prawa, które na równinach Moabu nad Jordanem,
naprzeciw Jerycha, Pan dał Izraelitom za pośrednictwem Mojżesza.

Zostaw wpis