Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 5)

DODATKOWE PRZEPISY PRAWNE

Usunięcie nieczystych

1
Przemówił znów Pan do Mojżesza:
2
“Rozkaż Izraelitom usunąć z obozu
każdego chorego na trąd, cierpiącego na wycieki oraz tego, kto zaciągnął
nieczystość przy zwłokach zmarłego.
3
Tak mężczyznę jak i kobietę macie
usunąć poza obóz, aby nie plugawili waszego obozu, gdzie Ja mieszkam pośród
was”.
4
Uczynili tak Izraelici i usunęli ich poza obóz; Izraelici postąpili
tu według rozkazu, jaki Pan dał Mojżeszowi.

Zwrot dobra nieprawnie zabranego

5
Przemówił znów Pan do Mojżesza tymi słowami:
6
“Powiedz Izraelitom:
jeżeli mężczyzna lub kobieta dopuszcza się jakiego grzechu wobec ludzi,
popełniając przestępstwo przeciw Panu, to osoba ta zaciągnie winę.
7
Mają
wyznać grzech popełniony i oddać dobro nieprawnie zabrane z dodaniem piątej
części temu, wobec kogo zawinili.
8
A jeśli on nie ma krewnego, któremu
można by zwrócić, zwrot należny Panu przejdzie na kapłana, z wyjątkiem
barana ofiarowanego na ofiarę przebłagalną, przez którą dokona tamten na nim
obrzędu przebłagania.
9
Wszystkie zaś święte dary, które przynoszą kapłanowi
Izraelici, należeć będą do niego.
10
Święte dary każdego Izraelity będą
należały do kapłana. Cokolwiek ktoś da kapłanowi, stanie się jego
własnością”.

Ofiara za posądzenie

11
Rzekł znowu Pan do Mojżesza:
12
“Tak mów do Izraelitów: Gdy mąż ma
żonę rozpustną i ta go zdradzi
13
przez to, że inny mężczyzna z nią obcuje
cieleśnie wylewając nasienie, a nie spostrzegł tego jej mąż, i dopuściła się
nieczystości w ukryciu, gdyż nie było świadka, który by ją pochwycił na
gorącym uczynku -
14
gdy więc duch podejrzenia ogarnie męża i zacznie
podejrzewać żonę swoją, w wypadku gdy rzeczywiście się splamiła, lub będzie
ją posądzał, choć się nie splamiła -
15
wówczas winien mąż przyprowadzić
żonę swoją do kapłana i przynieść jako dar ofiarny za nią dziesiątą część
efy mąki jęczmiennej. Nie wyleje jednak na to oliwy ani też nie położy
kadzidła, gdyż jest to ofiara posądzenia, ofiara wyjawienia, która ma
wykazać winę.
16
Wówczas rozkaże kapłan zbliżyć się kobiecie i stawi ją
przed Panem.
17
Następnie naleje kapłan wody świętej do naczynia glinianego,
weźmie nieco pyłu znajdującego się na podłodze przybytku i rzuci go do wody.

18
Teraz postawi kapłan kobietę przed Panem, odkryje jej włosy i położy na
jej ręce ofiarę wyjawienia, czyli posądzenia; wodę zaś gorzką, niosącą
klątwę, kapłan będzie trzymał w swym ręku.
19
Wtedy zaprzysięgnie kobietę i
powie do niej: Jeśli rzeczywiście żaden inny mężczyzna z tobą nie obcował i
jeśliś się z innym nie splamiła nieczystością względem swego męża, wówczas
woda goryczy i przekleństwa nie przyniesie ci szkody.
20
Jeśli jednak byłaś
niewierna swemu mężowi i stałaś się przez to nieczystą, ponieważ inny
mężczyzna, a nie twój mąż, obcował z tobą, wylewając [nasienie] -
21
wówczas
przeklnie kapłan kobietę przysięgą przekleństwa i powie do niej: Niechże cię
Pan uczyni poprzysiężonym przekleństwem pośród ludu twego, niech zwiotczeją
twoje biodra, a łono niech spuchnie.
22
Woda niosąca przekleństwo niech
wniknie do twego wnętrza i niech sprawi, że spuchnie twoje łono, a biodra
zwiotczeją. Odpowie na to kobieta: “Amen, Amen”.
23
Teraz wypisze kapłan na
zwoju słowa przekleństwa, a następnie zmyje je wodą goryczy.
24
Wreszcie da
wypić kobiecie wodę gorzką, niosącą klątwę, aby wody przekleństwa weszły w
nią sprawiając gorzki ból.
25
Następnie weźmie kapłan z rąk kobiety ofiarę
posądzenia, wykona gest kołysania przed Panem i złoży na ołtarzu.
26
Potem
weźmie z niej pełną dłonią część jako pamiątkę i spali na ołtarzu.
27

Teraz da kobiecie do picia wodę przeklętą: jeśli naprawdę stała się
nieczystą i swojemu mężowi niewierną, woda wniknie w nią, sprawiając gorzki
ból. Łono jej spuchnie, a biodra zwiotczeją, i będzie owa kobieta
przedmiotem przekleństwa pośród swego narodu.
28
Jeśli jednak ta kobieta nie
stała się nieczystą, lecz przeciwnie – jest czysta – pozostanie bez szkody i
znów będzie rodzić dzieci.
29
Takie jest prawo odnoszące się do posądzenia,
gdy żona nie dochowa wierności swojemu mężowi i stanie się przez to
nieczystą,
30
lub gdy mąż zacznie ją posądzać, wtedy stawi ją przed Panem, a
kapłan spełni względem niej wszystko według tego prawa.
31
Mąż będzie wtedy
bez winy, a żona poniesie zasłużoną karę”.

Zostaw wpis