Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Mądrości (Mdr 3)

Różne losy świętych i grzesznych w życiu i po śmierci

1
A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga
i nie dosięgnie ich męka.

2
Zdało się oczom głupich, że pomarli,
zejście ich poczytano za nieszczęście

3
i odejście od nas za unicestwienie,
a oni trwają w pokoju.

4
Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni,
nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.

5
Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich,
Bóg ich bowiem doświadczył
i znalazł ich godnymi siebie.

6
Doświadczył ich jak złoto w tyglu
i przyjął ich jak całopalną ofiarę.

7
W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją
i rozbiegną się jak iskry po ściernisku.

8
Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami,
a Pan królować będzie nad nimi na wieki.

9
Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę,
wierni w miłości będą przy Nim trwali:
łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

10
A bezbożni poniosą karę stosownie do zamysłów,
bo wzgardzili sprawiedliwym i odstąpili od Pana:

11
nieszczęsny bowiem, kto mądrością gardzi i karnością.
Nadzieje ich płonne, wysiłki bezowocne,
bezużyteczne ich dzieła.

12
Żony ich głupie,
przewrotne ich dzieci,
przeklęty ich ród!

Niepłodność a cudzołożne potomstwo

13
Błogosławiona niepłodna, ale nieskalana,
która nie zaznała współżycia w łożu,
w czas nawiedzenia dusz wyda plon.

14
I eunuch, co nie skalał swych rąk nieprawością
ani nic złego nie myślał przeciw Bogu:
za wierność otrzyma łaskę szczególną
i dział pełen radości w Świątyni Pańskiej.

15
Wspaniałe są owoce dobrych wysiłków,
a korzeń mądrości nie usycha.

16
A dzieci cudzołożników nie osiągną celu,
zniknie potomstwo nieprawego łoża.

17
Jeśli nawet żyć będą długo – za nic będą miani
i na końcu niechlubna będzie ich starość.

18
A jeśli wcześnie pomrą, będą bez nadziei
i bez pociechy w dzień sądu:

19
bo straszny jest kres plemienia grzesznego!

Zostaw wpis