Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Mądrości (Mdr 4)

1
Lepsza bezdzietność [połączona] z cnotą,
nieśmiertelna jest bowiem jej pamięć,
bo ma uznanie u Boga i ludzi:

2
Gdy jest obecna, to ją naśladują,
tęsknią, gdy odejdzie,
a w wieczności triumfuje uwieńczona –
zwyciężywszy w zawodach o nieskazitelną nagrodę.

3
A rozplenione mnóstwo bezbożnych nie odniesie korzyści;
z cudzołożnych odrośli wyrosłe – nie zapuści korzeni głęboko
ani nie założy podwaliny niezawodnej.

4
Jeśli nawet do czasu rozwinie gałęzie –
wstrząśnie nim wiatr, bo słabo utwierdzone,
i wyrwie z korzeniami wichura.

5
Połamią się nierozwinięte gałęzie,
a owoc ich – bezużyteczny, niedojrzały do jedzenia
i do niczego niezdatny.

6
Bo dzieci zrodzone z nieprawego pożycia,
przy osądzeniu rodziców, świadczą o ich przewrotności.

Ocena przedwczesnej śmierci sprawiedliwego

7
A sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie,
znajdzie odpoczynek.

8
Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie
mierzy:

9
sędziwością u ludzi jest mądrość,
a miarą starości – życie nieskalane.

10
Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość,
i żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony.

11
Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli
albo ułuda nie uwiodła duszy:

12
bo urok marności przesłania dobro,
a burza namiętności mąci prawy umysł.

13
Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele.

14
Dusza jego podobała się Bogu,
dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości.
A ludzie patrzyli i nie pojmowali,
ani sobie tego nie wzięli do serca,

15
że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi
i nad świętymi Jego opatrzność.

16
Sprawiedliwy umarły potępia żyjących bezbożnych,
i dopełniona wcześnie młodość – leciwą starość nieprawego.

17
Zobaczą bowiem kres roztropnego,
a nie pojmą, co o nim Pan postanowił
i w jakim celu zachował go bezpiecznym.

18
Patrzą i żywią pogardę,
ale Pan ich wyśmieje.

Koniec bezbożnych

19
I staną się potem wstrętną padliną
i wiecznym pośmiewiskiem wśród zmarłych.
Strąci ich bowiem na głowę – oniemiałych,
i wstrząśnie nimi od posad,
i zostaną do szczętu zniszczeni,
i będą w udręczeniu,
a pamięć o nich zaginie.

20
Z bojaźnią przyjdą zdać sprawę z win swoich,
a w twarz ich oskarżą własne nieprawości.

Zostaw wpis