Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Mądrości (Mdr 8)

1
Sięga potężnie od krańca do krańca
i włada wszystkim z dobrocią.

2
Ją to pokochałem, jej od młodości szukałem:
pragnąłem ją sobie wziąć za oblubienicę
i stałem się miłośnikiem jej piękna.

3
Sławi ona swe szlachetne pochodzenie, gdyż obcuje z Bogiem
i miłuje ją Władca wszechrzeczy,

4
bo jest wtajemniczona w wiedzę Boga
i w Jego dziełach dokonuje wyboru.

Owoce Mądrości

5
Jeśli w życiu bogactwo jest dobrem pożądanym –
cóż cenniejszego niż Mądrość, która wszystko sprawia?

6
Jeśli rozwaga jest twórcza –
któreż ze stworzeń bardziej twórcze niż Mądrość?

7
I jeśli kto miłuje sprawiedliwość –
jej to dziełem są cnoty:
uczy bowiem umiarkowania i roztropności,
sprawiedliwości i męstwa,
od których nie ma dla ludzi nic lepszego w życiu.

8
A jeśli kto jest żądny wielkiej wiedzy –
ona zna przeszłość i o przyszłości wnioskuje,
zna zawiłości słów i rozwiązania zagadek,
wiedza wyprzedza znaki i cuda,
następstwa chwil i czasów.

9
Postanowiłem więc wziąć ją za towarzyszkę życia,
wiedząc, że mi będzie doradczynią w dobrem,
a w troskach i w smutku pociechą.

10
Dzięki niej znajdę chwałę u ludu
i cześć u starszych, sam będąc młody.

11
Bystrym znajdą mnie w sądzie,
wzbudzę podziw u możnych.

12
Gdy będę milczał – wyczekiwać będą,
a gdy przemówię – uważać;
i jeśli długo przemawiać będę – położą rękę na ustach.

13
Przez nią zdobędę nieśmiertelność,
zostawię wieczną pamięć potomnym.

14
Będę władał ludami, poddane mi będą narody:

15
usłyszawszy mnie ulękną się władcy straszliwi.
Okażę się dobrym wśród ludu i mężnym na wojnie.

16
Wszedłszy do swego domu przy niej odpocznę,
bo obcowanie z nią nie sprawia przykrości
ani współżycie z nią nie przynosi udręki,
ale wesele i radość.

17
Gdym sobie nad tym pomyślał
i rozważyłem to w sercu,
że w zażyłości z Mądrością leży nieśmiertelność,

18
w przyjaźni z nią szlachetna rozkosz,
w dziełach jej rąk nieprzebrane bogactwa,
a roztropność we wspólnych z nią ćwiczeniach
i sława w posiadaniu jej nauki –
krążyłem, szukając, jak by ją wziąć do siebie.

19
Byłem dzieckiem dorodnym i dusza przypadła mi dobra,

20
a raczej: będąc dobrym wszedłem do ciała nieskalanego.

21
Wiedząc jednak, że nie zdobędę jej inaczej,
tylko jeśli Bóg udzieli –
a i to już było sprawą Mądrości wiedzieć,
czyja jest ta łaska –
udałem się do Pana i błagałem Go
i mówiłem z całego serca:

Zostaw wpis