Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Malachiasza (Ml 2)

1
Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie:
2
Jeśli nie
usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu
imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę na was przekleństwo i przeklnę wasze
błogosławieństwo, a przeklnę je dlatego, że sobie nic nie bierzecie do
serca.
3
Oto Ja odetnę wam ramię i rzucę wam mierzwę w twarz, mierzwę
waszych ofiar świątecznych – i położę was na niej.
4
Przekonacie się, że
istotnie wydałem co do was to postanowienie dla podtrzymania mojego
przymierza z Lewim, mówi Pan Zastępów.
5
Przymierze moje z nim było
[przymierzem] życia i pokoju. Nałożyłem na niego obowiązek czci i okazywał
Mi cześć, i korzył się przed mym imieniem.
6
Wierność wobec Prawa była w
jego ustach, a niegodziwości nie znaleziono na jego wargach. W pokoju i
prawości postępował ze Mną i wielu odciągnął od grzechu.
7
Wargi kapłana
bowiem powinny strzec wiedzy, a wtedy pouczenia będą szukali u niego, bo
jest on wysłannikiem Pana Zastępów.
8
Wy zaś zboczyliście z drogi, wielu
doprowadziliście do sprzeniewierzenia się Prawu, zerwaliście przymierze
Lewiego, mówi Pan Zastępów.
9
A przeto z mojej woli jesteście lekceważeni i
macie małe znaczenie wśród całego ludu, ponieważ nie trzymacie się moich
dróg i stronniczo udzielacie pouczeń.

Zagadnienia małżeńskie

10
Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg?
Dlaczego oszukujemy jeden drugiego, znieważając przymierze naszych przodków?

11
Niewiernym okazał się Juda, obrzydliwość zdarzyła się w Izraelu i w
Jerozolimie. Oto zbezcześcił Juda świętość Pańską, którą On ukochał, a wziął
sobie za żonę córkę obcego boga.
12
Człowiekowi, który tak czyni niech Pan
wytraci z namiotów Jakuba [każdego] świadka i obrońcę, a także każdego,
który [za niego] przynosi ofiarę dla Pana Zastępów.
13
Sprawiliście też, że
łzami, płaczem i jękami okryto ołtarz Pana, tak że On więcej nie popatrzy na
dar ani nie przyjmie z ręki waszej ofiary, której by pragnął.
14
A wy się
pytacie: Dlaczegóż to tak? Dlatego że Pan był świadkiem pomiędzy tobą a żoną
twojej młodości, którą przeniewierczo opuściłeś. Ona była twoją towarzyszką
i żoną twojego przymierza.
15
Czyż ów “jeden” nie dał przykładu, ten,
którego ducha wyście spadkobiercami? A czegóż ten “jeden” pragnął?
Potomstwa Bożego! Strzeżcie się więc w duchu waszym: wobec żony młodości
twojej nie postępuj zdradliwie!
16
Jeśli ktoś nienawidząc oddalił [żonę
swoją] – mówi Pan, Bóg Izraela – wtedy gwałt pokrywał swoją szatą. Mówi Pan
Zastępów: Strzeżcie się więc w duchu waszym i nie postępujcie zdradliwie!

Dzień Pański

17
Uprzykrzyliście się Panu swymi mowami, a pytacie się jeszcze: Czym
się uprzykrzyliśmy? Tym, że mówicie: Każdy człowiek źle czyniący jest
[jednak] miły oczom Pana, a w takich ludziach ma On upodobanie. Albo
[mówicie]: Gdzież jest Bóg, sprawiedliwy sędzia?

Zostaw wpis