Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Malachiasza (Ml 3)

1
Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle
przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł
Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów.
2
Ale kto
przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On
jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy.
3
Usiądzie więc, jakby miał
przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak
złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe.
4
Wtedy
będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za dawnych dni i lat
starożytnych.
5
Wtedy przybędę do was na sąd i wystąpię jako świadek szybki
przeciw uprawiającym czary i cudzołożnikom, i krzywoprzysięzcom, i
uciskającym najemników, wdowę i sierotę, i przeciw tym, co gnębią obcych, a
Mnie się nie lękają – mówi Pan Zastępów.

Zaniedbania ludu w kulcie ofiarniczym

6
Ponieważ Ja, Pan, nie odmieniam się, więc dlatego wy, synowie Jakuba,
nie jesteście zniszczeni,
7
[choć poczynając] od dni waszych przodków,
odstępowaliście od mych praw i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do
Mnie, a Ja zwrócę się znowu ku wam, mówi Pan Zastępów. Wy jednak pytacie:
pod jakim względem mamy się nawrócić?
8
Alboż godzi się człowiekowi
oszukiwać Boga, jak wy Mnie oszukujecie? Pytacie: W czym oszukaliśmy Cię? W
dziesięcinach i ofiarach.
9
Jesteście zupełnie przeklęci, bo wy – i to cały
naród – ustawicznie Mnie oszukujecie!
10
Przynieście całą dziesięcinę do
spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie Mnie doświadczać w
tym – mówi Pan Zastępów – czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie
zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze.
11
I zgromię dla waszego
dobra szkodnika polnego, aby wam nie niszczył owocu pól, a winorośl nie
będzie już pozbawiona owoców, mówi Pan Zastępów.
12
I nazywać was będą
szczęśliwymi wszystkie narody, gdyż będziecie krajem upodobania, mówi Pan
Zastępów.

Nagroda i kara w dniu Pańskim

13
Bardzo przykre stały się wasze mowy przeciwko Mnie – mówi Pan. Wy zaś
pytacie: Cóż takiego mówiliśmy między sobą przeciw Tobie?
14
Mówiliście:
Daremny to trud służyć Bogu! Bo jakiż pożytek mieliśmy z tego, żeśmy
wykonywali polecenia Jego i chodzili smutni w pokucie przed Panem Zastępów?

15
A teraz raczej zuchwałych nazywajmy szczęśliwymi, bo wzbogacili się
bardzo ludzie bezbożni, którzy wystawiali na próbę Boga, a zostali ocaleni.

16
Tak mówili między sobą ludzie bojący się Boga, a Pan uważał i to
posłyszał. Zapisano to w Księdze Wspomnień przed Nim dla dobra bojących się
Pana i czczących Jego imię.
17
Oni będą moją własnością, mówi Pan Zastępów,
w dniu, w którym będę działał, a będę dla nich łaskawy, jak jest litościwy
ojciec dla syna, który jest mu posłuszny.
18
Wtedy zobaczycie różnicę między
sprawiedliwym a krzywdzicielem, między tym, który służy Bogu, a tym, który
Mu nie służy.
19
Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i
wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący
dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani
gałązki.
20
A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości
i uzdrowienie w jego skrzydłach. Wyjdziecie [swobodnie] i będziecie
podskakiwać jak tuczone cielęta.
21
I podepczecie grzeszników, gdyż oni
obrócą się w popiół pod stopami nóg waszych w dniu, w którym Ja będę działał
- mówi Pan Zastępów.
22
Pamiętajcie o Prawie mego sługi, Mojżesza, któremu
na Horebie poruczyłem ustawy i zarządzenia dla całego Izraela.

23
Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego,
dnia wielkiego i strasznego.
24
I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów
ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi [izraelskiej]
przekleństwem.

Zostaw wpis