Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Micheasza (Mi 4)

NADZIEJE MESJAŃSKIE

Panowanie Boga na Syjonie

1
Stanie się na końcu czasów:
będzie ustanowiona góra domu Pańskiego,
utwierdzona na wierzchu gór,
a wystrzeli ponad pagórki.
I popłyną do niej ludy.

2
Pójdą liczne narody i powiedzą:
“Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską,
do domu Boga Jakubowego,
niech nas nauczy dróg swoich,
byśmy chodzili Jego ścieżkami”,
bo z Syjonu wyjdzie nauka
i słowo Pańskie z Jeruzalem.

3
Będzie On rozjemcą między licznymi ludami
i wyda wyroki na narody potężne, odległe;
i przekują miecze swe na lemiesze,
a swoje włócznie na sierpy.
Naród przeciwko narodowi nie podniesie miecza,
nie będą się więcej zaprawiać do wojny,

4
lecz każdy będzie siadywał pod swą winoroślą
i pod swym drzewem figowym;
i nie będzie tego, kto by niepokoił,
bo usta Pana Zastępów przemówiły.

5
Choćby wszystkie ludy występowały,
każdy w imię swego boga,
my jednak występować będziemy
w imię Pana, Boga naszego,
zawsze i na wieki.

Powrót wygnańców do królestwa Bożego

6
W owym dniu – wyrocznia Pana –
zbiorę chromych,
zgromadzę wygnańców
i tych, których utrapiłem.

7
Chromych uczynię Resztą,
a wyrzutków – narodem mocnym.
I będzie królował Pan nad nimi
na górze Syjon, odtąd i aż na zawsze.

8
A ty, Wieżo Trzody,
Ostojo Córy Syjonu,
do ciebie dawna władza powróci,
władza królewska – do Córy Jeruzalem.

Groźba niewoli i obietnica uwolnienia

9
Czemu teraz tak szlochasz?
Czy nie ma króla u ciebie
albo zginęli twoi doradcy,
że chwycił cię ból jak rodzącą?

10
Wij się z bólu i jęcz
jak rodząca, Córo Syjonu,
bo teraz musisz wyjść z miasta
i w polu zamieszkać.
Pójdziesz aż do Babilonu,
tam będziesz ocalona,
tam cię odkupi Pan
z ręki twych nieprzyjaciół.

Wizja oblężenia i uwolnienie Jerozolimy

11
Zebrało się teraz przeciw tobie
wiele narodów, które mówią:
“Niech będzie zbezczeszczona,
niech się nasycą oczy nasze [ruiną] Syjonu!”

12
Ale one nie znają zamiarów Pana,
planów Jego nie pojmują,
że On je zgromadził
jak snopy na klepisku.

13
Wstań i młóć, Córo Syjonu!
Bo róg twój uczynię z żelaza,
a kopyta twoje zrobię ze spiżu
i zmiażdżysz ludy mnogie;
obłożysz klątwą ich łupy dla Pana
i bogactwa ich dla Władcy całej ziemi.

14
Teraz zbieraj się w bandy, Córko band!
Oblężenie przeciw nam zgotowano,
rózgą bić będą w policzek
sędziego Izraela.

Zostaw wpis