Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Nehemiasza (Ne 4)

Zamierzony napad

1
Gdy Sanballat i Tobiasz oraz Arabowie, Ammonici i Aszdodyci usłyszeli, że
zabliźniał się mur jerozolimski, gdyż wyłomy zaczęły się zamykać:
rozzłościli się bardzo.
2
I wszyscy oni razem się sprzysięgli, że przyjdą
walczyć przeciw Jerozolimie i wywołać przez to zamieszanie.

3
Lecz myśmy się modlili do Boga naszego, i dniem i nocą stawialiśmy
frontem do nich straż dla obrony przed nimi.

4
Ale Judejczycy mawiali:
“Upada siła dźwigającego ciężary, a gruzu wiele;
więc nie zdołamy odbudować muru”.

5
A nieprzyjaciele nasi rzekli: “Nie będą oni wiedzieć ani widzieć, jak
wtargniemy między nich, wyrżniemy ich i położymy kres tej robocie”.

6
I oto, gdy Żydzi mieszkający w sąsiedztwie wrogów przyszli i z
wszystkich miejscowości, które do nas wracają, nam częstokroć o tym
donosili,
7
wtedy w punktach zagrożonych wyznaczyłem poza murem szereg
kryjówek i umieściłem tam lud według rodów z mieczami, włóczniami i łukami.

8
Gdy widziałem, [że się boją], wstałem i rzekłem do możnych, do
zwierzchników i do reszty ludu: “Nie bójcie się ich! Na Pana wielkiego i
strasznego pamiętajcie i walczcie za braci swoich, za synów swoich i córki,
za żony swoje i domy!”

9
Gdy więc nieprzyjaciele nasi usłyszeli, że nas powiadomiono i że Bóg
udaremnił ich zamiar, [cofnęli się], a my wszyscy wróciliśmy do muru, każdy
do swego zadania.
10
Odtąd tylko połowa moich ludzi zajęta była pracą, a
druga połowa miała włócznie, tarcze, łuki i pancerze; a wodzowie stali za
całym domem judzkim
11
odbudowującym mur. Dźwigający ciężar również byli
uzbrojeni: jedną ręką wykonywali pracę, a drugą trzymali oszczep.
12
A co
do murarzy, to każdy, mając miecz swój przepasany u boku, budował. A trębacz
stał obok mnie.
13
I rzekłem do możnych, do zwierzchników i do reszty ludzi:
“Praca jest różnorodna i rozległa, a myśmy rozdzieleni na murze, jeden z
dala od drugiego.
14
Na miejscu, gdzie usłyszycie głos trąby, tam się przy
nas zgromadźcie! Bóg nasz będzie za nas walczył”.
15
Tak to myśmy
wykonywali pracę od ukazania się zorzy aż do wzejścia gwiazd, podczas gdy
połowa trzymała włócznie.
16
Równocześnie rozkazałem ludowi: “Niech każdy
wraz ze sługą swoim przenocuje w obrębie Jerozolimy, aby nam byli przydatni
nocą do straży a dniem do roboty”.
17
I ani ja, ani bracia moi i słudzy, ani
moja straż przyboczna – nie zdejmowaliśmy ubrań. Każdy odczuwał brak wody.

Zostaw wpis