Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ozeasza (Oz 1)

Tytuł

1
Słowo Pańskie skierowane do Ozeasza, syna Beeriego, za dni królów
judzkich: Ozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza oraz króla izraelskiego
Jeroboama, syna Joasza.

SYMBOLICZNE ZNACZENIE MAŁŻEŃSTWA OZEASZA

Małżeństwo i dzieci Ozeasza

2
Gdy rozpoczął Pan przemawiać przez Ozeasza, rzekł do niego:
“Idź, a weź za żonę kobietę, co uprawia nierząd, i [bądź ojcem] dzieci
nierządu;
kraj bowiem uprawiając nierząd –
odwraca się od Pana”.

3
Poszedł więc i wziął za żonę Gomer, córkę Diblaima,
a ta poczęła i urodziła mu syna.

4
I rzekł Pan do niego: “Nadaj mu imię Jizreel,
bo niewiele czasu upłynie,
a pomszczę na domu Jehu
krwawe zbrodnie w Jizreel
i kres położę królestwu domu Izraela.

5
W owym dniu złamię łuk Izraela na równinie Jizreel”.

6
Poczęła znowu i porodziła córkę.
Rzekł do niego [Pan]: “Nadaj jej imię Lo-Ruchama –
bo domowi Izraela nie okażę już więcej litości
ani im nie przebaczę.

7
Domowi jednak Judy okażę swą litość,
znajdą ratunek we mnie, w Panu, Bogu swoim.
Nie ocalę ich jednak przy pomocy łuku i miecza
ani też wojny, koni czy jeźdźców”.

8
Gdy przestała karmić córkę – Lo-Ruchama –
poczęła znowu i porodziła syna.

9
Rzekł Pan: “Nadaj mu imię Lo-Ammi,
bo wy nie jesteście mym ludem,
a Ja nie jestem waszym Bogiem.

Zostaw wpis