Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ozeasza (Oz 12)

Przewrotność Izraela

1
Efraim otoczył Mnie kłamstwem,
oszustwem – dom Izraela,
lecz Juda zna jeszcze Boga
i nazywa się ludem Świętego.

2
Efraim pasie się wiatrem,
za wichrem wschodnim wciąż biega;
pomnaża kłamstwa i gwałty,
zawiera przymierze z Asyrią,
a do Egiptu wywozi oliwę.

Spór z Izraelem

3
Pan wiedzie spór z Izraelem,
ukarze postępki Jakuba
i odpłaci za jego uczynki.

4
Już w łonie matki oszukał on brata,
w pełni sił będąc, walczył nawet z Bogiem.

5
Walcząc z Aniołem, zwyciężył,
płakał i błagał Jego o łaskę –
spotkał Go w Betel i tam z Nim rozmawiał.

6
Pan jest Bogiem Zastępów,
Pan jest imieniem, które wspominał.

7
Ty zaś powróć do Boga swojego –
strzeż pilnie miłości i prawa
i ufaj twojemu Bogu!

Ukarana chciwość

8
Kanaan ma w ręku fałszywą wagę,
w oszustwie jest rozmiłowany.

9
Powiedział Efraim: “Stałem się bogaty
i zgromadziłem dla siebie majątek” –
lecz z jego pracy nic nie pozostanie
z powodu grzechów przezeń popełnionych.

Zapowiedź pojednania

10
Jam jest Pan, Bóg twój, od ziemi egipskiej,
dozwolę ci jeszcze zamieszkać w namiotach,
jak było za dni Spotkania.

11
Mówiłem do proroków, mnożyłem widzenia
i przez proroków głosiłem przypowieści.

Ponowne groźby

12
W Gileadzie panuje nieprawość
i kłamstwo się gnieździ;
w Gilgal składają ofiary cielcom,
dlatego ołtarze ich będą
jak stos kamieni pośród bruzd na polach.

13
Jakub uszedł na pola Aramu,
Izrael dla kobiety oddał się na służbę
i dla kobiety stał się stróżem stada.

14
Lecz Pan wyprowadził Izraela
z Egiptu przez proroka,
i również przez proroka otoczył go opieką.

15
Efraim bardzo Go rozgniewał,
lecz On odpowiedzialność za krew zwróci na niego
i za zniewagę Pan jego mu odpłaci.

Zostaw wpis