Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ozeasza (Oz 14)

1
Samaria odpokutuje
za bunt przeciw Bogu swojemu:
poginą od miecza, dzieci ich będą zmiażdżone,
a niewiasty ciężarne rozprute”.

PRAWDZIWE NAWRÓCENIE IZRAELA W PERSPEKTYWIE PRZYSZŁOŚCI

2
Wróć, Izraelu, do Pana Boga twojego,
upadłeś bowiem przez własną twą winę.

3
Zabierzcie ze sobą słowa
i nawróćcie się do Pana!
Mówcie do Niego: “Przebacz nam całą naszą winę,
w ten sposób otrzymamy dobro
za owoc naszych warg.

4
Asyria nie może nas zbawić –
nie chcemy już wsiadać na konie
ani też mówić “nasz Boże”
do dzieła rąk naszych.
U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota”.

5
“Uleczę ich niewierność i umiłuję ich z serca,
bo gniew mój odwrócił się od nich.

6
Stanę się jakby rosą dla Izraela,
tak że rozkwitnie jak lilia
i jak topola rozpuści korzenie.

7
Rozwiną się jego latorośle,
będzie wspaniały jak drzewo oliwne,
woń jego będzie jak woń Libanu.

8
I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu,
i zboża uprawiać będą,
winnice sadzić, których sława
będzie tak wielka, jak wina libańskiego.

9
Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami?
Ja go wysłuchuję i Ja nań spoglądam,
Ja jestem jak cyprys zielony
i Mnie zawdzięcza swój owoc.

10
Któż jest tak mądry, aby to pojął,
i tak rozumny, aby to rozważył?”
Bo drogi Pańskie są proste:
kroczą nimi sprawiedliwi,
lecz potykają się na nich grzesznicy.

Zostaw wpis