Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ozeasza (Oz 3)

Symbolizm powtórnego przyjęcia żony przez Ozeasza

1
Pan rzekł do mnie:
“Pokochaj jeszcze raz kobietę,
która innego kocha, łamiąc wiarę małżeńską”.
Tak miłuje Pan synów Izraela,
choć się do bogów obcych zwracają
i lubią placki z rodzynkami.

2
Nabyłem ją za piętnaście [syklów] srebrnych,
za chomer i letek jęczmienia.

3
I rzekłem do niej:
“Przez wiele dnia będziesz u mnie,
nie będziesz uprawiała nierządu,
ani należała do <innego> mężczyzny,
a ja się również nie zbliżę do ciebie”.

4
Wiele dni bowiem synowie Izraela
będą bez króla i bez zwierzchnika,
bez ofiary i bez steli,
bez efodu i posążków.

5
Lecz potem się nawrócą synowie Izraela
i będą szukać Pana Boga swego
i króla swego, Dawida;
z drżeniem pospieszą do Pana,
do Jego dóbr u kresu dni.

Zostaw wpis