Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ozeasza (Oz 4)

GRZECHY I KARA ZA NIE

Zepsucie ogólne

1
Słuchajcie słowa Pana,
synowie Izraela,
On bowiem spór wiedzie z mieszkańcami kraju,
gdyż zaginęły wierność i miłość
i znajomość Boga na ziemi.

2
Przeklinają, kłamią, mordują i kradną,
cudzołożą, popełniają gwałty, a zbrodnia idzie
za zbrodnią.

3
Dlatego kraj jest okryty żałobą
i więdną wszyscy jego mieszkańcy,
zarówno zwierz polny, jak ptactwo powietrzne,
a nawet ryby morskie marnieją.

Skarga przeciw kapłanom

4
“Nikt nie powinien sądzić
ani też nikt ganić –
[a jednak] przeciw tobie, kapłanie, skargę podnoszę.

5
Ty się potykasz we dnie <i w nocy>,
wraz z tobą potyka się prorok –
do zguby prowadzisz swój naród.

6
Naród mój ginie z powodu braku nauki:
ponieważ i ty odrzuciłeś wiedzę,
Ja cię odrzucę od mego kapłaństwa.
O prawie Boga twego zapomniałeś,
więc Ja zapomnę też o synach twoich.

7
Im liczniejsi się oni stają,
tym bardziej mnożą się grzechy;
na hańbę zmienili swą Chwałę.

8
Z grzechu ludu mojego się żywią,
zabiegają o to, by czynił nieprawość.

9
Lecz los kapłana będzie taki jak i los narodu:
pomszczę jego złe postępowanie,
zapłatę oddam za jego uczynki.

Bałwochwalstwo i rozpusta Izraela

10
Jeść będą, lecz się nie nasycą,
będą uprawiać nierząd, lecz nie wzrosną w liczbę,
bo opuścili Pana,
by uprawiać
11
nierząd.
Wino i moszcz odbierają rozum.

12
Lud mój zasięga rady u swojego drewna,
a jego laska daje mu wyrocznię;
bo go duch nierządu omamił –
opuścili Boga swojego, aby cudzołożyć.

13
Na szczytach gór składają ofiary,
spalają kadzidła na wzgórzach,
pod dębem, topolą i terebintem,
bo dobrze się czują w ich cieniu.
Dlatego wasze córki uprawiają nierząd,
synowe wasze również cudzołożą.

14
Czyż nie będę karał córek waszych za nierząd
ani waszych synowych za cudzołóstwo?
Lecz oni sami obcują też z nierządnicami,
nawet ofiary składają z nierządnicami sakralnymi,
i tak lud nierozumny dąży ku swej zgubie.

15
Jeśli ty, Izraelu, uprawiasz nierząd,
niechaj przynajmniej Juda zostanie bez winy!
Nie chodźcie do Gilgal,
nie wstępujcie do Bet-Awen
ani nie przysięgajcie słowami: “Na życie Pana!”

16
Izrael oporny jak krowa narowista –
jakże go Pan paść może
niby jagnię na rozległej niwie?

17
Efraim z bożkami związał się przyjaźnią, zostaw go!

18
Zasiadł w gronie pijaków,
a ci uprawiają nierząd
i więcej cenią hańbę niż swoją Chwałę.

19
Porwie ich wicher na skrzydłach swoich,
zawstydzeni zostaną
z powodu swoich ołtarzy.

Zostaw wpis