Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 12)

KODEKS DEUTERONOMICZNY

1
Takie są prawa i nakazy, których będziecie przestrzegać w kraju, który wam
dał Pan, Bóg przodków waszych, w posiadanie po wszystkie dni waszego życia
na ziemi.

Miejsce kultu

2
Zniszczycie doszczętnie wszystkie miejsca, gdzie narody, których wy
pozbawicie dziedzictwa, służyły swoim bogom: na górach wysokich, na
wzgórzach i pod każdym drzewem zielonym.
3
Wywrócicie ołtarze, połamiecie
ich stele, aszery ich ogniem spalicie, porąbiecie w kawałki posągi ich
bogów. Zniweczycie ich imię na tym miejscu.

4
Nie postąpicie tak z Panem, Bogiem waszym,
5
lecz szukać będziecie
miejsca, które sobie wybierze Pan, Bóg wasz, spomiędzy wszystkich pokoleń,
by tam umieścić swe imię na mieszkanie, tam pójdziecie,
6
tam zaniesiecie
wasze całopalenia, krwawe ofiary, dziesięciny, ofiary waszej ręki, to,
coście ślubowali, i wasze ofiary dobrowolne oraz pierworodne z większego lub
mniejszego bydła.
7
Tam też wobec Pana, Boga waszego, ucztować będziecie wy
ze swymi rodzinami, cieszyć się z dóbr, które wasza ręka osiągnęła, w czym
błogosławił wam Pan, Bóg wasz.
8
Nie będziecie więc czynić wszystkiego, jak
my tu dzisiaj czynimy: każdy, co mu się wydaje słuszne;
9
bo jeszcze nie
przyszliście teraz do miejsca stałego pobytu, do własności, którą wam daje
Pan, Bóg wasz.
10
Lecz gdy przejdziecie Jordan i osiądziecie w ziemi, którą
Pan, Bóg wasz, daje wam na własność, a On udzieli wam pokoju ze strony
wszystkich wrogów okolicznych – żyć będziecie bezpiecznie.
11
Gdy wybierze
sobie Pan, Bóg wasz, miejsce na mieszkanie dla imienia swego, tam
zaniesiecie wszystko, co ja wam dziś nakazuję: całopalenia, ofiary krwawe,
dziesięciny, dary waszych rąk, wszystko, co przeznaczycie ślubem dla Pana.

12
Wobec Pana, Boga waszego, cieszyć się będziecie wy, synowie wasi i córki,
słudzy, niewolnice, a także lewita przebywający w waszych murach, bo on nie
ma działu ani dziedzictwa razem z wami.

Ofiary

13
Strzeż się, byś nie składał swych ofiar całopalnych na każdym
miejscu, które zobaczysz,
14
bo całopalenia swe będziesz składał tylko na
miejscu, które sobie obierze Pan w jednym z twoich pokoleń, i tam zaniesiesz
wszystko, co ja ci nakazuję.

15
Wszakże zależnie od twej chęci, stosownie do błogosławieństwa,
jakiego Pan, Bóg twój, ci udzieli, możesz uprawiać ubój i jeść mięso w
obrębie twych murów. Może je spożywać czysty i nieczysty, jak się je gazelę
i jelenia.
16
Tylko od krwi będziesz się wstrzymywał, wylejesz ją jak wodę
na ziemię.

17
Nie będziesz spożywał w obrębie swych murów dziesięcin ze zboża
twego, z moszczu, oliwy, pierworodnych z bydła i trzody ani wszystkiego, coś
ślubował Panu, Bogu swemu, ani ofiar dobrowolnych, ani darów z twej ręki,
18

gdyż wobec Pana, Boga swego, na miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój -
spożyjesz je ty, syn twój i córka, twój sługa, twoja niewolnica, a także
lewita, który jest w obrębie twych murów. Tam będziesz się cieszył wobec
Pana, Boga swego, ze wszystkiego, co ręka twoja przyniesie.
19
Strzeż się,
byś po wszystkie twoje dni na twojej ziemi nie pomijał lewity.

20
Gdy Pan, Bóg twój, rozszerzy twe granice, jak ci przyrzekł, a ty
powiesz sobie: “Chcę jeść mięso”, gdy dusza twoja zapragnie jeść mięso,
możesz jeść mięso do woli.
21
Jeśli daleko od ciebie będzie miejsce, które
obrał Pan, Bóg twój, by tam umieścić swe imię, możesz zabijać z większego i
z mniejszego bydła, które ci dał Pan, stosownie do mojego nakazu, ile
zechcesz, i będziesz spożywał w obrębie swych murów do woli.
22
Ale jeść
będziesz, jak się je gazelę i jelenia; tak możesz je spożywać. Zarówno
czysty, jak i nieczysty mogą je spożywać.
23
Ale się wystrzegaj spożywania
krwi, bo we krwi jest życie, i nie będziesz spożywał życia razem z ciałem.

24
Nie będziesz jej spożywał, ale jak wodę na ziemię ją wylejesz.
25
Nie
spożyjesz jej, aby ci dobrze było i synom twoim po tobie, za to, że
uczyniłeś, co słuszne jest w oczach Pana.

26
Lecz nakazane tobie ofiary święte i przyrzeczone przez ciebie ślubem
weźmiesz ze sobą na to miejsce, które sobie obierze Pan.
27
Całopalenia -
mięso i krew – złożysz na ołtarzu Pana, Boga swego: krew żertw wylejesz na
ołtarzu Pana, Boga swego, a mięso spożyjesz.
28
Pilnie słuchaj i strzeż tego
wszystkiego, co ja ci dziś nakazuję, aby dobrze było tobie i twemu potomstwu
na wieki za to, że będziesz czynił to, co dobre i prawe w oczach Pana, Boga
twego.

Kult kananejski

29
Gdy Pan, Bóg twój, wytępi przed tobą narody, które ty idziesz
wydziedziczyć, gdy je wydziedziczysz i zamieszkasz w ich ziemi,
30
strzeż
się, byś nie dał się skusić do pójścia w ich ślady. A po ich wytępieniu -
byś nie szukał ich bogów, mówiąc: “Jak to narody służyły swym bogom, tak też
i ja będą postępował”.
31
Nie uczynisz tak wobec Pana, Boga swego, bo to
wszystko, czym brzydzi się Pan i czego nienawidzi, oni swym bogom czynili,
nawet swych synów i córki na ogniu palili dla swych bogów.

Zostaw wpis