Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 13)

1
Tych wszystkich rzeczy, przeze mnie nakazanych, pilnie będziesz
przestrzegał, by je wykonać: niczego nie dodasz i niczego nie ujmiesz.

Bałwochwalstwo

2
Jeśli powstanie u ciebie prorok, lub wyjaśniacz snów, i zapowie znak
lub cud,
3
i spełni się znak albo cud, jak ci zapowiedział, a potem ci
powie: “Chodźmy do bogów obcych – których nie znałeś – i służmy im”,
4
nie
usłuchasz słów tego proroka, albo wyjaśniacza snów. Gdyż Pan, Bóg twój,
doświadcza cię, chcąc poznać, czy miłujesz Pana, Boga swego, z całego swego
serca i z całej duszy.
5
Za Panem, Bogiem swoim, pójdziesz. Jego się
będziesz bał, przestrzegając Jego poleceń. Jego głosu będziesz słuchał, Jemu
będziesz służył i przylgniesz do Niego.
6
Ów zaś prorok lub wyjaśniacz snów
musi umrzeć, bo chcąc cię odwieść od drogi, jaką iść ci nakazał Pan, Bóg
twój, głosił odstępstwo od Pana, Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi
egipskiej, wybawił cię z domu niewoli. W ten sposób usuniesz zło spośród
siebie.
7
Jeśli cię będzie pobudzał skrycie twój brat, syn twojej matki,
twój syn lub córka albo żona, co na łonie twym spoczywa albo przyjaciel tak
ci miły, jak ty sam, mówiąc: “Chodźmy, służmy bogom obcym”, bogom, których
nie znałeś ani ty, ani przodkowie twoi -
8
jakiemuś spośród bóstw
okolicznych narodów, czy też dalekich od jednego krańca ziemi do drugiego -
9 nie usłuchasz go, nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litością, nie
będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz taił jego przestępstwa.
10
Winieneś
go zabić, pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud.
11

Ukamienujesz go na śmierć, ponieważ usiłował cię odwieść od Pana, Boga
twojego, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
12
Cały
Izrael, słysząc to, ulęknie się i przestanie czynić to zło pośród siebie.

13
Jeśli usłyszysz w jednym z miast, które Pan, Bóg twój, daje ci na
mieszkanie,
14
że wyszli spośród ciebie ludzie przewrotni i uwodzą
mieszkańców swego miasta mówiąc: “Chodźmy, służmy obcym bogom!”, których nie
znacie -
15
przeprowadzisz dochodzenia, zbadasz, spytasz, czy to prawda.
Jeśli okaże się prawdą, że taką obrzydliwość popełniono pośród ciebie,
16

mieszkańców tego miasta wybijesz ostrzem miecza, a samo miasto razem ze
zwierzętami obłożysz klątwą.
17
Cały swój łup zgromadzisz na środku placu i
spalisz ogniem – miasto i cały łup jako ofiarę ku czci Pana, Boga twego.
Zostanie ono wiecznym zwaliskiem, już go nie odbudujesz.
18
Nie przylgnie do
twojej ręki nic z rzeczy poddanych klątwie, aby Pan zaniechał zapalczywości
swego gniewu, a okazał litość i miłosierdzie, rozmnażając cię, jak przysiągł
twym przodkom,
19
jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, strzegąc
poleceń, które ja ci dzisiaj nakazuję wykonywać, czyniąc to, co słuszne jest
w oczach Pana, Boga twego.

Zostaw wpis