Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 14)

Inne praktyki zabobonne

1
Wy jesteście dziećmi Pana, Boga waszego. Po zmarłym nie będziecie
nacinać sobie skóry ani strzyc krótko włosów nad czołem,
2
bo wy jesteście
ludem poświęconym Panu, Bogu swemu: was wybrał Pan, byście się stali ludem
będącym Jego wyłączną własnością spośród wszystkich narodów, które są na
ziemi.

Podział zwierząt na czyste i nieczyste

3
Nie będziecie jedli nic obrzydliwego.
4
Oto zwierzęta, które możecie
jeść: wół, baran, koza,
5
jeleń, gazela, daniel, koziorożec, antylopa, bawół
i kozica.

6
Możecie jeść wszelkie zwierzę o rozdzielonym kopycie, to jest parzysto
rozłożonej racicy, i które przeżuwa.
7
Nie będziecie jeść spośród tych,
które przeżuwają albo mają kopyto, to jest rozdzieloną racicę, jak wielbłąd,
zając i królik. Te przeżuwają, lecz nie mają podzielonych kopyt – uważać je
będziecie za nieczyste.
8
Wieprz, który ma racicę rozdzieloną, lecz nie
przeżuwa, jest nieczysty, mięsa jego jeść nie będziecie i padliny jego się
nie dotkniecie.

9
Z tego, co jest w wodzie, będziecie spożywali wszystko, co ma płetwy i
łuski.
10
A nie będziecie spożywali nic z tego, co nie ma płetw i łusek.
Uważać to będziecie za nieczyste.
11
Wszelkie ptactwo czyste jeść możecie;

12
tych zaś spośród ptaków jeść nie będziecie: orła, sępa czarnego, orła
morskiego,
13
wszelkich odmian kani, sępa i sokoła,
14
żadnego gatunku
kruka,
15
strusia, sowy, mewy, żadnej odmiany jastrzębia,
16
puszczyka,
ibisa, łabędzia,
17
pelikana, nurka, ścierwika,
18
bociana, żadnej odmiany
czapli, dudka i nietoperza.
19
Każdy owad skrzydlaty jest dla was nieczysty,
nie będziecie go spożywać.
20
Wszelkie ptactwo czyste możecie spożywać.
21

Nie będziecie spożywać żadnej padliny. Dasz to do spożycia przychodniowi w
twej miejscowości albo sprzedasz obcemu, bo ty jesteś narodem świętym dla
Pana, Boga twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki.

Roczne dziesięciny

22
Złożysz dziesięcinę z plonu wszelkiego nasienia, z tego, co
rokrocznie ziemia rodzi.
23
Będziesz spożywał w obliczu Pana, Boga swego -
na miejscu, które sobie obierze na mieszkanie dla imienia swojego -
dziesięcinę z twego zboża, moszczu i oliwy, pierworodne z bydła i trzody,
byś po wszystkie dni nauczył się bać Pana, Boga swego.

24
Jeśli daleka będzie twoja droga, nie zdołasz tego zanieść, ponieważ
daleko będzie miejsce, które sobie obierze Pan, Bóg twój, by tam umieścić
swe imię – gdy Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił -
25
zamienisz
dziesięcinę na srebro, weźmiesz srebro w sakiewce do ręki i pójdziesz na
miejsce, które sobie obierze Pan, Bóg twój.
26
Kupisz tam za srebro
wszystko, czego pragnie twoja dusza: większe i mniejsze bydło, wino, sycerę,
wszystko, czego życzy sobie twoja dusza, i spożyjesz tam w obliczu Pana,
Boga swego. Będziesz się cieszył ty i twoja rodzina.
27
Nie opuścisz też
lewity, który jest w twoich murach, bo nie ma on działu ani dziedzictwa z
tobą.

Dziesięciny trzyletnie

28
Pod koniec trzech lat odłożysz wszystkie dziesięciny z plonu
trzeciego roku i zostawisz w twych bramach.
29
Wtedy przyjdzie lewita, bo
nie ma działu ani dziedzictwa z tobą, obcy, sierota i wdowa, którzy są w
twoich murach, będą jedli i nasycą się, aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, w
każdej pracy twej ręki, której się podejmiesz.

Zostaw wpis