Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 15)

Rok szabatowy

1
Pod koniec siódmego roku przeprowadzisz darowanie długów.
2
Na tym będzie
polegało darowanie długów: każdy wierzyciel daruje pożyczkę udzieloną
bliźniemu, nie będzie się domagał zwrotu od bliźniego lub swego brata,
ponieważ ogłoszone jest darowanie ku czci Pana.
3
Od obcego możesz się
domagać zwrotu, lecz co ci się należy od brata, daruje twa ręka.
4
Ale u
ciebie nie powinno być ubogiego. Pan bowiem pobłogosławi ci w ziemi, którą
Pan, Bóg twój, daje ci w posiadanie,
5
jeżeli będziesz słuchał wiernie głosu
Pana, Boga swego, wykonując dokładnie wszystkie polecenia, które ja tobie
dziś daję.
6
Bo Pan, Bóg twój, pobłogosławił ci tak, jak ci to powiedział.
Będziesz pożyczał wielu narodom, a sam od nikogo nie będziesz pożyczał;
będziesz panował nad wielu narodami, a one nad tobą nie zapanują.

7
Jeśli będzie u ciebie ubogi któryś z twych braci, w jednym z twoich
miast, w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie okażesz twardego serca
wobec niego ani nie zamkniesz swej ręki przed ubogim swym bratem,
8
lecz
otworzysz mu swą rękę i szczodrze mu udzielisz pożyczki, ile mu będzie
potrzeba.
9
Strzeż się, by nie powstała w twym sercu niegodziwa myśl:
“Blisko jest rok siódmy, rok darowania”, byś złym okiem nie patrzał na
ubogiego twego brata, nie udzielając mu pomocy. On będzie wzywał Pana
przeciwko tobie, a ty obciążysz się grzechem.
10
Chętnie mu udziel, niech
serce twe nie boleje, że dajesz. Za to będzie ci Pan, Bóg twój, błogosławił
w każdej czynności i w każdej pracy twej ręki.
11
Ubogiego bowiem nie
zabraknie w tym kraju, dlatego ja nakazuję: Otwórz szczodrze rękę swemu
bratu uciśnionemu lub ubogiemu w twej ziemi.

12
Jeśli się tobie sprzeda brat twój, Hebrajczyk lub Hebrajka, będzie
niewolnikiem przez sześć lat. W siódmym roku wolnym go wypuścisz od siebie.

13
Uwalniając go, nie pozwolisz mu odejść z pustymi rękami.
14
Podarujesz mu
cośkolwiek z twego drobnego bydła, klepiska i tłoczni. Dasz mu coś z tego, w
czym Pan, Bóg twój, tobie pobłogosławił.
15
Przypomnisz sobie, żeś był
niewolnikiem w ziemi egipskiej i wybawił cię Pan, Bóg twój. Dlatego ci daję
dzisiaj ten nakaz.

16
Jeśli on ci powie: “Nie pójdę od ciebie”, bo miłuje ciebie i dom
twój, gdyż dobrze mu u ciebie -
17
weźmiesz szydło, przekłujesz mu ucho
[przyłożywszy je] do drzwi, i będzie twoim niewolnikiem na zawsze. Z
niewolnicą postąpisz tak samo.
18
Niech ci się to przykrym nie wydaje, że
wypuszczasz go wolno od siebie, gdyż służąc ci przez sześć lat, jest wart
podwójnej zapłaty najemnika, a Pan będzie ci błogosławił we wszystkim, co
uczynisz.

Pierworodne ze zwierząt

19
Masz poświęcić Panu, Bogu swemu, każdego pierworodnego samca, który
się urodzi z większego lub mniejszego bydła. Nie będziesz używał do pracy
pierworodnego z cielców i nie będziesz strzygł pierworodnego swej owcy.
20

Spożyjesz je, ty i twój dom w obliczu Pana, Boga twego, rokrocznie w
miejscu, które sobie obierze Pan.

21
Jeśli będzie miało jakąś skazę – będzie kulawe, ślepe – lub
jakąkolwiek inną skazę, nie złożysz go na ofiarę dla Pana, Boga swego;
22

spożyjesz je w swoim mieście. Czysty i nieczysty człowiek może je jeść, jak
się je gazelę lub jelenia.
23
Tylko krwi nie będziesz spożywał, ale jak wodę
ją wylejesz na ziemię.

Zostaw wpis