Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 16)

Święto Paschy

1
Pilnuj przestrzegania miesiąca Abib i święcenia Paschy ku czci Pana, Boga
swego, gdyż w miesiącu Abib, nocą, Pan, Bóg twój, wyprowadził cię z Egiptu.

2
Złożysz ofiarę paschalną ku czci Pana, Boga swego, z owiec i cielców w
miejscu, które sobie obierze Pan na mieszkanie dla imienia swego.
3
Nie
będziesz jadł wraz z nią chleba kwaszonego. Przez siedem dni będziesz jadł z
tymi ofiarami przaśniki – chleb upokorzenia, gdyż w pośpiechu wyszedłeś z
ziemi egipskiej – abyś pamiętał o dniu wyjścia z ziemi egipskiej po
wszystkie dni swego życia.
4
Nie zobaczy się u ciebie kwasu, w całej twej
posiadłości, przez siedem dni. Z mięsa, które złożysz na ofiarę wieczorem
dnia poprzedniego, niczego przez noc nie zostawisz do rana.
5
Nie będziesz
mógł składać ofiary paschalnej, w żadnej miejscowości, którą ci daje Pan,
Bóg twój,
6
lecz w miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, na mieszkanie
dla swego imienia – tam złożysz ofiarę paschalną wieczorem o zachodzie
słońca, w godzinie wyjścia swego z Egiptu.
7
Upieczesz i spożyjesz ją na
miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, a rano zawrócisz i pójdziesz do
swoich namiotów.
8
Sześć dni będziesz jadł przaśniki, a w siódmym dniu jest
uroczyste zgromadzenie ku czci Pana, Boga twego: żadnej pracy nie będziesz
wykonywał.

Święto Tygodni

9
Odliczysz sobie siedem tygodni. Gdy zacznie sierp żąć zboże,
rozpoczniesz liczyć te siedem tygodni.
10
I będziesz obchodził Święto
Tygodni ku czci Pana, Boga twego, z ofiarą według wspaniałomyślności twej
ręki, złożoną stosownie do tego, jak ci pobłogosławi Pan, Bóg twój.
11

Będziesz się cieszył w obliczu Pana, Boga twego, w miejscu, które sobie
obierze Pan, Bóg twój, na mieszkanie dla imienia swojego, ty, syn twój i
córka, sługa twój i niewolnica, a także lewita, który jest w twoich murach,
obcy, sierota i wdowa, którzy żyją u ciebie.
12
Przypomnisz sobie, żeś był
niewolnikiem w Egipcie, dlatego będziesz przestrzegał tych praw.

Święto Namiotów

13
Będziesz obchodził Święto Namiotów przez siedem dni po zebraniu
plonów z twego klepiska i tłoczni.
14
W to święto będziesz się radował ty,
syn twój i córka, sługa twój i niewolnica, a także lewita, obcy, sierota i
wdowa, którzy żyją w twoich murach.
15
Przez siedem dni będziesz świętować
ku czci Pana, Boga swego, w miejscu, które sobie obierze Pan, za to, że ci
błogosławi Pan, Bóg twój, we wszystkich twoich zbiorach, w każdej pracy
twych rąk, i abyś był pełen radości.

Pielgrzymki

16
Trzy razy do roku ukaże się każdy mężczyzna przed Panem, Bogiem
twoim, w miejscu, które sobie obierze: na Święto Przaśników, na Święto
Tygodni i na Święto Namiotów. Nie ukaże się przed obliczem Pana z próżnymi
rękami.
17
A dar każdego będzie zależny od błogosławieństwa Pana, Boga
twego, jakim cię obdarzy.

Sędziowie

18
Ustanowisz sobie rządców i urzędników we wszystkich miastach, które
ci daje Pan, Bóg twój, dla wszystkich pokoleń. Oni sądzić będą lud sądem
sprawiedliwym.
19
Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy i
podarku nie przyjmiesz, gdyż podarek zaślepia oczy mędrców i w złą stronę
kieruje słowa sprawiedliwych.
20
Dąż wyłącznie do sprawiedliwości, byś żył
i posiadł ziemię, którą ci daje Pan, Bóg twój.

Nadużycia w zakresie kultu

21
Nie ustawisz aszery z żadnego drzewa koło ołtarza Pana, Boga swego,
jaki sobie zbudujesz.
22
Nie postawisz steli, której nienawidzi Pan, Bóg
twój.

Zostaw wpis