Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 17)

1
Nie złożysz na ofiarę dla Pana, Boga swego, cielca lub mniejszego bydła,
gdyby miały skazę lub jakikolwiek brak, gdyż brzydzi się tym Pan, Bóg twój.

2
Jeśli się znajdzie u ciebie w jednym z miast twoich, danych ci przez
Pana, Boga twego, mężczyzna lub kobieta, ktoś, kto czynić będzie to, co jest
złe w oczach Pana, Boga twego, przestępując Jego przymierze,
3
przechodząc
do bogów obcych, by służyć im i oddawać pokłon, jak słońcu, księżycowi lub
całemu wojsku niebieskiemu, czego nie nakazałem -
4
skoro ci to zostanie
doniesione, wysłuchasz i zbadasz dokładnie sprawę. Jeśli okaże się prawdą,
że taką ohydę popełniono w Izraelu,
5
zaprowadzisz tego mężczyznę lub
kobietę – którzy tej złej rzeczy się dopuścili – do bramy miasta i będziesz
tego mężczyznę lub tę kobietę kamienował, aż śmierć nastąpi.
6
Na słowo dwu
lub trzech świadków skaże się na śmierć; nie wyda się wyroku na słowo
jednego świadka.
7
Ręka świadków pierwsza się wzniesie przeciw niemu, aby go
zgładzić, a potem ręka całego ludu. Usuniesz zło spośród siebie.

Sądy lewickie

8
Jeśli za trudno ci będzie osądzić jakiś wypadek, jak zabójstwo, spór
lub zranienie, jakikolwiek proces w tym mieście, wstaniesz i pójdziesz do
miejsca, które sobie obierze Pan, Bóg twój.
9
Tam udasz się do
kapłanów-lewitów i do sędziego, który w tych dniach będzie sprawował urząd.
Poradzisz się, oni ci dadzą rozstrzygnięcie.
10
Zastosujesz się do
orzeczenia, jakie ci wydadzą w miejscu, które sobie obierze Pan, i pilnie
wykonasz wszystko, o czym cię pouczą.
11
Postąpisz ściśle według ich
pouczenia i według ich rozstrzygnięcia, jakie ci dadzą, nie zbaczając ani na
prawo, ani na lewo od ich orzeczenia.
12
Człowiek, który pychą uniesiony nie
usłucha kapłana ustanowionego tam, aby służyć Panu, Bogu twemu, czy też
sędziego, zostanie ukarany śmiercią. Usuniesz zło z Izraela.
13
Cały lud
słysząc to ulęknie się i już więcej nie będzie się unosił pychą.

Królowie

14
Gdy wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, gdy go
posiądziesz i w nim zamieszkasz, jeśli powiesz sobie: “Chcę ustanowić króla
nad sobą, jak mają wszystkie okoliczne narody”,
15
tego tylko ustanowisz
królem, kogo sobie Pan, Bóg twój, wybierze spośród twych braci – tego
uczynisz królem. Nie możesz ogłosić królem nad sobą kogoś obcego, kto nie
byłby twoim bratem.
16
Tylko nie będzie on nabywał wielu koni i nie
zaprowadzi ludu do Egiptu, aby mieć wiele koni. Powiedział bowiem wam Pan:
Tą drogą nigdy wracać nie będziecie.
17
Nie będzie miał zbyt wielu żon, aby
nie odwróciło się jego serce. Nie będzie gromadził wielkiej ilości srebra i
złota.
18
Gdy zasiądzie na królewskim swym tronie, sporządzi sobie na zwoju
odpis tego Prawa u tekstu kapłanów-lewitów.
19
Będzie go miał przy sobie i
będzie go czytał po wszystkie dni swego życia, aby się nauczył czcić Pana,
Boga swego, strzegąc wszystkich słów tego Prawa i stosując jego
postanowienia,
20
by uniknąć wynoszenia się nad swych braci i zbaczania od
przykazań na prawo czy też na lewo, aby długo królował on i synowie jego w
Izraelu.

Zostaw wpis