Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 18)

Kapłani-lewici

1
Kapłani-lewici, całe pokolenie Lewiego, nie będzie miało działu ani
dziedzictwa w Izraelu. Żywić się będą z ofiar spalanych ku czci Pana i Jego
dziedzictwa.
2
Nie będzie miało ono dziedzictwa wśród swoich braci: Pan jest
jego dziedzictwem, jak mu to powiedział.

3
Takie uprawnienie ma kapłan w stosunku do ludu, składającego ofiary: z
cielca lub sztuki mniejszego bydła oddadzą kapłanowi łopatkę, szczękę i
żołądek.
4
Oddasz mu pierwociny ze swego zboża, moszczu, oliwy i pierwociny
ze strzyżenia owiec.
5
Jego bowiem wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich
pokoleń twoich, aby był na służbie ku czci imienia Pana: on i jego synowie
po wszystkie czasy.
6
Jeśli lewita, przebywający w jednym z twoich miast w
całym Izraelu, zapragnie kiedykolwiek pójść do miejsca wybranego przez Pana,

7
aby spełnić posługi ku czci imienia Pana, Boga twego, jak wszyscy jego
bracia lewici, będący tam na służbie przed obliczem Pana,
8
będzie jadł
równą część z nimi, bez uszczerbku dla swych dochodów z ojcowizny.

Kulty potępione

9
Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie ucz się
popełniania tych samych obrzydliwości jak tamte narody.
10
Nie znajdzie się
pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę,
uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary;
11
nikt, kto by uprawiał
zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych.
12
Obrzydliwy jest
bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich
Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza.
13
Dochowasz pełnej wierności Panu,
Bogu swemu.
14
Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów
i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój.

Prorocy

15
Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do
mnie. Jego będziesz słuchał.
16
Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na
Horebie, w dniu zgromadzenia: “Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga
mojego, i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł”.
17
I
odrzekł mi Pan: “Dobrze powiedzieli.
18
Wzbudzę im proroka spośród ich
braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił
wszystko, co rozkażę.
19
Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on
wypowie w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy.
20
Lecz jeśli
który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem,
albo wystąpi w imieniu bogów obcych – taki prorok musi ponieść śmierć”.

21
Jeśli pomyślisz w swym sercu: “A w jaki sposób poznam słowo, którego
Pan nie mówił?” -
22
gdy prorok przepowie coś w imieniu Pana, a słowo jego
będzie bez skutku i nie spełni się, [znaczy to, że] tego Pan do niego nie
mówił, lecz w swej pysze powiedział to sam prorok. Nie będziesz się go
obawiał.

Zostaw wpis