Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 19)

Prawo zemsty – miasta ucieczki

1
Gdy Pan, Bóg twój, wytępi narody, których ziemię ci daję, abyś je z niej
wypędził i zamieszkał w ich miastach i domach -
2
ustanowisz sobie trzy
miasta w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, abyś go posiadł.
3
Drogę do
nich utrzymasz w dobrym stanie i na trzy części podzielisz obszar kraju,
który ci daje Pan, Bóg twój, aby tam schronienie znalazł każdy zabójca.

4
W następującym wypadku zabójca, który by tam uciekł, może pozostać
przy życiu: jeśliby zabił bliźniego nieumyślnie, nie żywiąc przedtem do
niego nienawiści.
5
Jeśli na przykład poszedł z drugim do lasu ścinać
drzewo, uchwycił ręką siekierę, by ciąć w drzewo, żelazo zaś odpadło od
drzewca i trafiło śmiertelnie bliźniego – taki może schronić się do jednego
z tych miast, by ratować swe życie,
6
aby ściągający mściciel krwi wzburzony
gniewem nie dosięgnął go ze względu na zbyt daleką drogę i życia go nie
pozbawił, gdyż ten nie jest winien śmierci, bo nie żywił zastarzałej
nienawiści do zmarłego.
7
Dlatego ja ci rozkazuję: Trzy miasta sobie
ustanowisz.
8
Gdy poszerzy Pan, Bóg twój, twe granice, jak to poprzysiągł
twym przodkom, i odda ci całą ziemię, którą poprzysiągł dać przodkom,
9

jeśli będziesz strzegł pilnie całego tego prawa, które ja ci dzisiaj
przedkładam, miłując Pana, Boga swego, chodząc Jego drogami po wszystkie
dni, wtedy dodasz jeszcze do tych miast dalsze trzy miasta,
10
by nie
wylewać niewinnej krwi w tym kraju, który ci Pan, Bóg twój, daje w
posiadanie. W przeciwnym razie krew ciążyć będzie na tobie.

11
Jeśli jednak człowiek z nienawiści do swego bliźniego czatował na
niego, powstał przeciw niemu, uderzył go śmiertelnie, tak iż tamten umarł, i
potem uciekł do jednego z tych miast,
12
starsi tego miasta poślą po niego,
zabiorą go stamtąd i oddadzą w ręce mściciela krwi, by umarł.
13
Nie zlituje
się nad nim twoje oko, usuniesz spośród Izraela [przelanie] krwi niewinnego,
by ci się dobrze powodziło.

Słupy graniczne

14
Nie przesuniesz miedzy swego bliźniego, postawionej przez przodków na
dziedzictwie otrzymanym w kraju, danym ci w posiadanie przez Pana, Boga
twego.

Świadkowie

15
Nie przyjmie się zeznania jednego świadka przeciwko nikomu, w żadnym
przestępstwie i w żadnej zbrodni. Lecz każda popełniona zbrodnia musi być
potwierdzona zeznaniem dwu lub trzech świadków.
16
Jeśli powstanie świadek
złośliwy przeciw komuś, oskarżając go o przekroczenie Prawa,
17
dwu ludzi
wiodących między sobą spór stanie wobec Pana przed kapłanami i przed
sędziami urzędującymi w tym czasie.
18
Jeśli ci sędziowie, zbadawszy sprawę
dokładnie, dowiodą fałszu świadkowi – jeżeli świadek taki fałszywie oskarżył
brata swego -
19
uczyńcie mu, jak on zamierzał uczynić swemu bratu. Usuniesz
zło spośród ciebie,
20
a reszta słysząc to, ulęknie się i nie uczyni więcej
nic takiego pośród siebie.
21
Twe oko nie będzie miało litości. Życie za
życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę.

Zostaw wpis