Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 21)

Wypadek nieznanego mordercy

1
Gdy w kraju, który ci daje w posiadanie Pan, Bóg twój, znajdzie się na
polu leżący trup człowieka zabitego, a nie wiadomo, kto go uderzył,
2
wtedy
przyjdą starsi i sędziowie odmierzyć odległość trupa od okolicznych miast.

3
Gdy chodzi o miasto, które jest najbliżej trupa, starsi tegoż miasta wezmą
jałowicę, która jeszcze nie pracowała i nie nosiła jarzma.
4
Jałowicę tę
sprowadzą starsi miasta do rzeki nie wysychającej, na miejsce nieuprawione i
nieobsiane i złamią jej kark w rzece.
5
Wtedy nadejdą kapłani, synowie
Lewiego; bo Pan, Bóg twój, wybrał ich, by Mu posługiwali, błogosławili w
Jego imieniu i by ich wyrokiem rozsądzano wszelki spór i sprawę o zranienie.

6
Wszyscy starsi miasta, które leży najbliżej zamordowanego, umyją ręce nad
jałowicą, której kark złamano w rzece,
7
i powiedzą te słowa: “Nasze ręce
tej krwi nie wylały, a oczy nasze jej nie widziały.
8
Panie, oczyść z winy
lud swój, Izraela, któregoś wybawił, i nie obarczaj krwią niewinną ludu
swego, Izraela”. I odpuszczona będzie im ta krew.
9
W ten sposób usuniesz
niewinną krew spośród siebie i uczynisz to, co jest słuszne w oczach Pana.

O małżeństwie i rodzinie

10
Jeśli wyruszysz na wojnę z wrogami, a wyda ich Pan, Bóg twój, w
twoje ręce i weźmiesz jeńców,
11
a ujrzysz między jeńcami kobietę o pięknym
wyglądzie i pokochasz ją – możesz ją sobie wziąć za żonę
12
i wprowadzić do
swego domu. Ona ogoli swą głowę, obetnie paznokcie
13
i zdejmie z siebie
odzież branki. Zamieszkawszy w twym domu opłakiwać będzie swego ojca i matkę
przez miesiąc. Potem pójdziesz do niej, zostaniesz jej mężem, a ona twoją
żoną.
14
Jeśli ci się przestanie podobać, odeślesz ją, gdzie zechce, nie
sprzedasz jej za srebro ani nie obejdziesz się z nią jak z niewolnicą,
ponieważ obcowałeś z nią wbrew jej woli.

15
Jeśli jaki mąż będzie miał dwie żony, jedną kochaną, a drugą
niekochaną, i one urodzą mu synów – kochana i niekochana – a pierworodnym
będzie syn niekochanej -
16
to w dniu przekazywania dziedzictwa nie może za
pierworodnego uznać syna kochanej, gdy pierworodnym jest syn niekochanej.
17

Jeśli pierworodnym jest syn niekochanej, musi mu przyznać podwójną część
wszystkiego, co posiada, gdyż on jest pierwociną jego siły. On ma prawo do
pierworodztwa.

18
Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnąbrnego, nie
słuchającego upomnień ojca ani matki, tak że nawet po upomnieniach jest im
nieposłuszny,
19
ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy, do
starszych miasta,
20
i powiedzą starszym miasta: “Oto nasz syn jest
nieposłuszny i krnąbrny, nie słucha naszego upomnienia, oddaje się rozpuście
i pijaństwu”.
21
Wtedy mężowie tego miasta będą kamienowali go, aż umrze.
Usuniesz zło spośród siebie, a cały Izrael, słysząc o tym, ulęknie się.

Kara powieszenia

22
Jeśli ktoś popełni zbrodnię podlegającą karze śmierci, zostanie
stracony i powiesisz go na drzewie -
23
trup nie będzie wisiał na drzewie
przez noc, lecz tegoż dnia musisz go pogrzebać. Bo wiszący jest przeklęty
przez Boga. Nie zanieczyścisz swej ziemi, danej ci przez Pana, Boga twego, w
posiadanie.

Zostaw wpis