Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 22)

Zguba znaleziona

1
Jeśli zobaczysz zbłąkanego wołu swego brata albo sztukę mniejszego bydła,
nie odwrócisz się od nich, lecz zaprowadzisz je z powrotem do swego brata.
2

Jeśli brat twój nie jest blisko ciebie i jeśli go nie znasz, zaprowadzisz je
do swego domu, będą u ciebie, aż przyjdzie ich szukać twój brat i wtedy mu
je oddasz.
3
Tak postąpisz z jego osłem, tak postąpisz z jego płaszczem, tak
postąpisz z każdą rzeczą zgubioną przez swego brata – z tym, co mu zginęło,
a tyś odnalazł: nie możesz od tego się odwrócić.

Różne przepisy

4
Jeśli zobaczysz, że osioł twego brata albo wół jego upadł na drodze -
nie odwrócisz się od nich, ale z nim razem je podniesiesz.

5
Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru
kobiety; gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana, Boga swego.

6
Jeśli napotkasz przed sobą na drodze, na drzewie lub na ziemi gniazdo
ptaka z pisklętami lub jajkami wysiadywanymi przez matkę, nie zabierzesz
matki z pisklętami.
7
Matkę zostawisz w spokoju, a pisklęta możesz zabrać -
aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył.
8
Jeśli zbudujesz nowy dom,
uczynisz na dachu ogrodzenie, byś nie obciążył swego domu krwią, gdyby ktoś
z niego spadł.

9
Nie zasiejesz w twojej winnicy dwu gatunków roślin, aby wszystkie nie
zostały uznane za święte: nasiona posiane i zbiory w winnicy.

10
Nie będziesz orał razem wołem i osłem.
11
Nie wdziejesz sukni
utkanej naraz z wełny i lnu.
12
Zrobisz sobie frędzle na czterech rogach
płaszcza, którym się okrywasz.

W trosce o świętość małżeństwa

13
Jeśli ktoś poślubi żonę, zbliży się do niej, a potem ją znienawidzi,

14
zarzucając jej złe czyny, i zniesławi ją mówiąc: “Poślubiłem tę kobietę,
a zbliżywszy się do niej, nie znalazłem u niej oznak dziewictwa”,
15
wtedy
ojciec i matka młodej kobiety zaniosą dowody jej dziewictwa do bramy, do
starszych miasta.
16
Ojciec młodej kobiety odezwie się do starszych: “Dałem
swą córkę temu człowiekowi za żonę, a on ją znienawidził.
17
Oto zarzuca jej
złe czyny, mówiąc: “Nie znalazłem u córki twej oznak dziewictwa”. A oto są
dowody dziewictwa mej córki” i rozłoży tkaninę przed starszymi miasta.
18

Wtedy starsi miasta wezmą tego męża i ukarzą go.
19
Skażą go na sto [syklów]
srebra i dadzą je ojcu młodej kobiety, gdyż okrył niesławą dziewicę
izraelską; pozostanie jego żoną i nie będzie jej mógł całe życie porzucić.

20
Lecz jeśli oskarżenie to okaże się prawdziwym, bo nie znalazły się dowody
dziewictwa młodej kobiety,
21
wyprowadzą młodą kobietę do drzwi domu ojca i
kamienować ją będą mężowie tego miasta, aż umrze, bo dopuściła się
bezeceństwa w Izraelu, uprawiając rozpustę w domu ojca. Usuniesz zło spośród
siebie.

22
Jeśli się znajdzie człowieka śpiącego z kobietą zamężną, oboje umrą:
mężczyzna śpiący z kobietą i ta kobieta. Usuniesz zło z Izraela.

23
Jeśli dziewica została zaślubiona mężowi, a spotkał ją inny jakiś
mężczyzna w mieście i spał z nią,
24
oboje wyprowadzicie do bramy miasta i
kamienować ich będziecie, aż umrą: młodą kobietę za to, że nie krzyczała
będąc w mieście, a tego mężczyznę za to, że zadał gwałt żonie bliźniego.
Usuniesz zło spośród siebie.

25
Lecz jeśli mężczyzna znalazł na polu młodą kobietę zaślubioną, zadał
jej gwałt i spał z nią, umrze sam mężczyzna, który z nią spał.
26
Młodej
kobiecie zaś nic nie uczynisz. Młoda kobieta nie popełniła przestępstwa
godnego śmierci. Wypadek ten jest podobny do tego, gdy ktoś powstaje przeciw
bliźniemu swemu i życia go pozbawi:
27
znalazł ją na polu, młoda kobieta
zaślubiona krzyczała, a nikt jej nie przyszedł z pomocą.

28
Jeśli mężczyzna znajdzie młodą kobietę – dziewicę niezaślubioną -
pochwyci ją i śpi z nią, a znajdą ich,
29
odda ten mężczyzna, który z nią
spał, ojcu młodej kobiety pięćdziesiąt syklów srebra i zostanie ona jego
żoną. Za to, że jej gwałt zadał, nie będzie jej mógł porzucić przez całe swe
życie.

Zostaw wpis