Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 23)

Wyłączenie ze społeczności Izraela

1
Nikt nie poślubi żony swego ojca i nie odkryje brzegu płaszcza ojca
swego.
2
Nikt, kto ma zgniecione jądra lub odcięty członek, nie wejdzie do
zgromadzenia Pana.
3
Nie wejdzie syn nieprawego łoża do zgromadzenia Pana,
nawet w dziesiątym pokoleniu nie wejdzie do zgromadzenia Pana.
4
Nie wejdzie
Ammonita i Moabita do zgromadzenia Pana, nawet w dziesiątym pokoleniu; nie
wejdzie do zgromadzenia Pana na wieki,
5
za to, że nie wyszli oni ku wam na
drogę z chlebem i wodą, gdyście szli z Egiptu i jeszcze opłacili przeciwko
tobie Balaama, syna Beora, z Petor w Aram-Naharaim, aby cię przeklinał.
6

Lecz Pan, Bóg twój, nie chciał słuchać Balaama, i Pan, Bóg twój, zamienił
przekleństwo względem ciebie na błogosławieństwo, bo Pan, Bóg twój, umiłował
ciebie.
7
Nie będziesz się starał o ich szczęście ani o ich powodzenie, jak
długo będziesz żył.
8
Nie będziesz się brzydził Edomitą, bo jest twoim
bratem, ani Egipcjaninem, bo przybyszem byłeś w jego kraju.
9
W trzecim
pokoleniu jego potomkowie mogą być dopuszczeni do zgromadzenia Pana.

O czystości obozu Izraelitów

10
Gdy wyjdziesz rozbić namioty naprzeciw twego wroga, będziesz się
wystrzegał wszelkiego zła.
11
Jeśli się znajdzie wśród ciebie człowiek
nieczysty z powodu zmazy nocnej, wyjdzie z obozu i do obozu twego nie wróci.

12
Pod wieczór wymyje się, a o zachodzie słońca może wrócić do obozu.

13
Będziesz miał miejsce poza obozem i tam poza obóz będziesz wychodził.

14
Zaopatrzysz się w kołek, a gdy wyjdziesz na zewnątrz, wydrążysz nim
dołek, a wracając przykryjesz to, czegoś się pozbył,
15
gdyż Pan, Bóg twój,
przechadza się po twoim obozie, aby chronić ciebie, a wrogów na łup twój
wydać. Stąd obóz twój musi być święty. Pan nie może w nim ujrzeć nic
odrażającego, aby się nie odwrócił od ciebie.

Drobne przepisy

16
Nie wydasz panu niewolnika, który się schroni u ciebie przed swoim
właścicielem.
17
Z tobą będzie przebywał, w twym kraju, w miejscu, które
sobie wybierze, w jednym z twoich miast, gdzie będzie się czuł dobrze; nie
będziesz go dręczył.

18
Nie będzie nierządnicy sakralnej wśród córek Izraela ani mężczyzn
uprawiających nierząd sakralny wśród synów Izraela.
19
Nie zaniesiesz do
domu Pana, Boga twego, zarobku nierządnicy, jak i “zapłaty dla psa”, jako
rzeczy ofiarowanej ślubem. Tak jednym, jak i drugim brzydzi się Pan, Bóg
twój.

20
Nie będziesz żądał od brata swego odsetek z pieniędzy, z żywności ani
odsetek z czegokolwiek, co się pożycza na procent.
21
Od obcego możesz się
domagać, ale od brata nie będziesz żądał odsetek, aby ci Pan, Bóg twój,
błogosławił we wszystkim, do czego rękę przyłożysz w ziemi, którą idziesz
posiąść.

22
Jeśli złożysz ślub Panu, Bogu swemu, nie będziesz się ociągał z jego
wypełnieniem, gdyż Pan, Bóg twój, będzie się tego domagał od ciebie, a na
tobie będzie ciążył grzech.
23
Jeśli się wstrzymasz od ślubowania, nie
będzie grzech ciążył na tobie,
24
lecz co z ust twych już wyszło, tego
strzeż i wypełnij ślub, który twe usta złożyły jako dar dobrowolny Panu,
Bogu twemu.

25
Gdy wejdziesz do winnicy swego bliźniego, możesz zjeść winogron do
syta, ile zechcesz; lecz do swego koszyka nie weźmiesz.
26
Gdy wejdziesz do
zboża bliźniego swego, ręką możesz zrywać kłosy, lecz sierpa nie przyłożysz
do zboża swego bliźniego.

Zostaw wpis