Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 25)

Chłosta. Dobroć dla zwierząt

1
Jeśli wyniknie spór między ludźmi, staną przed sądem, tam ich osądzą i za
sprawiedliwego uznają niewinnego, a skażą winowajcę.
2
O ile winowajca
zasłuży na karę chłosty, każe go sędzia położyć na ziemi i w jego obecności
wymierzą mu chłostę w liczbie odpowiadającej przewinieniu.
3
Otrzyma nie
więcej niż czterdzieści uderzeń, aby przez mnożenie razów ponad tę liczbę
chłosta nie była nadmierna i nie został pohańbiony twój brat w twoich
oczach.

4
Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu.

Prawo lewiratu

5
Jeśli bracia będą mieszkać wspólnie i jeden z nich umrze, a nie
będzie miał syna, nie wyjdzie żona zmarłego za mąż za kogoś obcego, spoza
rodziny, lecz szwagier jej zbliży się do niej, weźmie ją sobie za żonę,
dopełniając obowiązku lewiratu.
6
A najstarszemu synowi, którego ona urodzi,
nadadzą imię zmarłego brata, by nie zaginęło jego imię w Izraelu.
7
Jeśli
nie będzie chciał ten mężczyzna wziąć swej bratowej za żonę, pójdzie bratowa
do bramy miasta, do starszych i powie: “Nie mam szwagra, który by podtrzymał
imię brata swego w Izraelu. Szwagier nie chce na moją korzyść dopełnić
obowiązku, jaki ciąży na nim”.
8
Starsi tego miasta zawezwą go i przemówią
do niego. Jeśli będzie obstawał przy swoim i powie: “Nie chcę jej poślubić”,

9
pójdzie do niego bratowa na oczach starszych, zdejmie mu sandał z nogi,
plunie mu w twarz i powie: “Tak się postępuje z człowiekiem, który nie chce
odbudować domu swego brata”.
10
I będzie nazwane imię jego w Izraelu: “Dom
tego, któremu zzuto sandał”.

Przyzwoitość

11
Jeśli się bić będą mężczyźni, mężczyzna i jego brat, i zbliży się
żona jednego z nich i – chcąc wyrwać męża z rąk bijącego – wyciągnie rękę i
chwyci go za części wstydliwe,
12
odetniesz jej rękę, nie będzie twe oko
miało litości.

Przeciw chciwości w handlu

13
Nie będziesz miał w torbie podwójnego ciężarka: cięższego i
lżejszego;
14
nie będziesz miał w swoim domu podwójnej efy: większej i
mniejszej.
15
Będziesz miał ciężarek nie umniejszony i dokładny; będziesz
miał efę nie umniejszoną i dokładną, abyś długo żył na ziemi, którą ci daje
Pan, Bóg twój;
16
gdyż brzydzi się Pan każdym, który tak czyni, każdym,
który postępuje niesprawiedliwie.

Wypędzenie Amalekitów

17
Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w drodze, gdyś wyszedł z Egiptu.
18

Zaszedł ci drogę i napadł na wszystkich osłabionych, na twoje tyły, gdyś ty
był zmęczony i wyczerpany, on Boga się nie lękał.
19
Gdy Pan, Bóg twój, da
ci bezpieczeństwo od wszystkich twoich wrogów okolicznych w kraju, który ci
daje Pan, Bóg twój, w posiadanie, wygładzisz imię Amaleka spod nieba. Nie
zapomnij o tym!

Zostaw wpis