Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 26)

Postanowienia obrzędowe. Pierwociny

1
Gdy wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, w posiadanie,
zajmiesz go i osiądziesz w nim;
2
weźmiesz pierwociny wszelkich ziemiopłodów
uzyskanych przez ciebie w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój. Włożysz je do
koszyka i udasz się na miejsce, które Pan, Bóg twój, obierze sobie na
mieszkanie dla imienia swego.
3
Pójdziesz do urzędującego wtedy kapłana i
powiesz mu: “Oświadczam dziś Panu, Bogu twojemu, że zaszedłem do ziemi, o
której Pan przysiągł przodkom, że nam ją da”.
4
Kapłan weźmie z twoich rąk
koszyk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego.
5
A ty wówczas wypowiesz
te słowa wobec Pana, Boga swego: “Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił
do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród
ogromny, silny i liczny.
6
Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas
i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe.
7
Wtedy myśmy wołali do Pana,
Boga ojców naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz
trud i nasze uciemiężenie.
8
Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i
wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów.
9
Zaprowadził
nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód.
10
Teraz oto
przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie”. Rozłożysz je
przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu,
11
i będziesz się
cieszył razem z lewitą i obcym, który jest u ciebie, ze wszystkich dóbr,
które Pan, Bóg twój, dał tobie i twemu domowi.

Dziesięciny trzeciego roku

12
Gdy w trzecim roku – roku dziesięciny – zakończysz oddawanie
wszystkich dziesięcin ze zbiorów, gdy oddasz je lewicie, obcemu, sierocie i
wdowie, aby jedli do syta w twoich murach,
13
powiesz wobec Pana, Boga
swego: “Wziąłem z domu, co poświęcone, i dałem lewicie, obcemu, sierocie i
wdowie, zgodnie ze wszystkimi poleceniami, jakie mi wydałeś; nie
przestąpiłem ani nie zapomniałem żadnego z twoich poleceń.
14
Nie spożyłem
tego podczas żałoby, nie wynosiłem z domu w stanie nieczystości, nie dałem
nic z tego umarłemu, usłuchałem głosu, Pana, Boga swego, czyniłem wszystko,
co mi rozkazałeś.
15
Ze swego świętego mieszkania, z niebios, spojrzyj i
pobłogosław Izraela, lud swój, podobnie jak i ziemię – kraj opływający w
mleko i miód – którą nam dałeś, jak poprzysiągłeś naszym przodkom”.

Zakończenie

16
Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż
ich, pełnij z całego swego serca i z całej duszy.
17
Dziś uzyskałeś to, że
Pan ci powiedział, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził
Jego drogami, strzegł Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu.

18
A Pan uzyskał to, żeś ty dziś obiecał być ludem stanowiącym szczególną
Jego własność, jak ci powiedział, abyś zachowywał Jego wszystkie polecenia.
19 On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie
narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga twego, jak sam
powiedział.

Zostaw wpis