Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 27)

MOWY KOŃCOWE

Spisanie Prawa

1
Mojżesz razem ze starszymi Izraela wydał taki nakaz: Zachowajcie całe to
Prawo, które ja wam dziś ogłaszam.

2
A po przejściu Jordanu do ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój,
postawisz wielkie kamienie i pobielisz je wapnem.
3
Wypiszesz wszystkie
słowa tego Prawa po przejściu, aby wkroczyć do ziemi, którą wam daje Pan,
Bóg twój – ziemi opływającej w mleko i miód – jak wam przyrzekł Pan, Bóg
ojców waszych.
4
Gdy przejdziecie Jordan, postawicie te kamienie, jak ja wam
dziś nakazuję, na górze Ebal i wapnem je pobielicie.
5
I wystawicie tam
ołtarz ku czci Pana, Boga swego, ołtarz z kamieni, których nie obrabiało
żelazo.
6
Z kamieni nieciosanych zbudujecie ten ołtarz dla Pana, Boga swego,
i złożycie na nim ofiary całopalne ku czci Pana, Boga swego.
7
Jemu złożycie
też ofiary biesiadne, spożyjecie je na miejscu i będziecie się cieszyć wobec
Pana, Boga swego.
8
Na kamieniach wypiszecie wszystkie słowa tego Prawa.
Wyryjcie je dobrze!

9
Potem Mojżesz i kapłani-lewici rzekli do całego Izraela te słowa:
Zamilknij, Izraelu, i słuchaj, w dniu dzisiejszym stałeś się narodem Pana,
Boga swego.
10
Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, i wypełniał Jego
polecenia i prawa, które ja ci dzisiaj daję.

Przekleństwa i błogosławieństwa

11
Tego samego dnia wydał Mojżesz ludowi takie polecenie:
12
Gdy
przekroczycie Jordan, staną na górze Garizim, by błogosławić lud: Symeon,
Lewi, Juda, Issachar, Józef i Beniamin.
13
A na górze Ebal staną, by
przeklinać: Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan i Neftali.
14
Lewici zabiorą głos
i zawołają do całego Izraela:

15
“Przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu -
rzecz obrzydliwą dla Pana, robotę rąk rzemieślnika – i postawi w miejscu
ukrytym”. A w odpowiedzi cały lud powie: “Amen”.

16
“Przeklęty, kto gardzi swoim ojcem lub matką”. A cały lud powie:
“Amen”.

17
“Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego”. A cały lud powie:
“Amen”.

18
“Przeklęty, kto sprawia, że niewidomy błądzi na drodze”. A cały lud
powie: “Amen”.

19
“Przeklęty, kto łamie prawo obcokrajowca, sieroty i wdowy”. A cały
lud powie: “Amen”.

20
“Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z żoną swego ojca, gdyż odkrywa
brzeg płaszcza swojego ojca”. A cały lud powie: “Amen”.

21
“Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z jakimkolwiek zwierzęciem”. A cały
lud powie: “Amen”.

22
“Przeklęty, kto obcuje cieleśnie ze swoją siostrą, córką ojca swego
albo córką swojej matki”. A cały lud powie: “Amen”.

23
“Przeklęty, kto obcuje tak ze swoją teściową”. A cały lud powie:
“Amen”.

24
“Przeklęty, kto w ukryciu wymierzy cios [śmiertelny] bliźniemu”. A
cały lud powie: “Amen”.

25
“Przeklęty, kto bierze podarunek, by rozlać krew niewinnego”. A cały
lud powie: “Amen”.

26
“Przeklęty, kto nie trzyma się nakazów tego Prawa i nie wypełnia
ich”. A cały lud powie: “Amen”.

Zostaw wpis