Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 29)

Pomoc Boga a niewdzięczność ludu

1
Mojżesz zwołał wszystkich Izraelitów i rzekł: Widzieliście wszystko, co w
ziemi egipskiej Pan na waszych oczach uczynił faraonowi, wszystkim jego
sługom i całej ziemi:
2
wielkie plagi, jakie widziały wasze oczy, znaki i
wielkie cuda.
3
Nie dał wam Pan aż do dnia obecnego serca, które by
rozumiało, ani oczu, które by widziały, ani uszu, które by słyszały.
4

Prowadziłem was przez czterdzieści lat po pustyni; a nie podarły się na was
szaty ani obuwie na waszych nogach.
5
Chleba nie jedliście, nie piliście
wina ni sycery, abyście poznali, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem.
6

Przyszliście potem na to miejsce. Sichon, król Cheszbonu, i Og, król
Baszanu, wyszli przeciwko nam na wojnę, lecz pobiliśmy ich.
7
Odebraliśmy im
ziemię i daliśmy ją w posiadanie Rubenitom, Gadytom i połowie pokolenia
Manassesa.

Wierność wobec przymierza

8
Strzeżcie słów tego przymierza i wypełniajcie je, byście mieli
powodzenie we wszystkim, co uczynicie.
9
Stoicie dzisiaj wszyscy przed
obliczem Pana, Boga waszego: wasi naczelnicy pokoleń, wasi starsi, wasi
zwierzchnicy i każdy Izraelita;
10
wasze dzieci i żony, i obcy, który
przebywa w twoim obozie, począwszy od tego, który ścina drzewo, do tego,
który czerpie wodę.
11
Weszliście z Panem, Bogiem swoim, w przymierze, które
Pan, Bóg wasz, zawarł dziś z wami pod przysięgą,
12
aby was dzisiaj uczynić
swoim ludem. On bowiem będzie dla was Bogiem, jak przyobiecał tobie i jak
poprzysiągł przodkom waszym: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.

13
Nie z wami tylko zawieram to przymierze i składam przysięgę,
14
ale z
każdym, który tu stoi z wami dzisiaj w obliczu Pana, Boga naszego, i z
każdym, kogo tu dzisiaj nie ma z nami.

15
Wy wiecie, z kim mieszkaliśmy w Egipcie i jak szliśmy między
narodami, wśród których droga nam wypadła.
16
Widzieliśmy ich obrzydliwości,
ich posągi z drzewa i kamienia, ze srebra i złota, które są u nich.
17
Niech
nie będzie między wami żadnego mężczyzny ani kobiety, ani rodu, ani
pokolenia, którego by serce się odwróciło od Pana, Boga waszego, idąc służyć
bogom tych narodów. Niech nie będzie między wami korzenia, wydającego
truciznę lub piołun.
18
A gdyby ktoś, słysząc słowa tego przekleństwa,
pochlebiał sobie w sercu mówiąc: “Będę miał pokój, nawet chodząc w uporze
mego serca” – w ten sposób sprowadzając zgubę na ziemię tak nawodnioną, jak
i suchą -
19
nie zechce mu Pan przebaczyć, bo już rozpaliły się gniew i
zazdrość Pana przeciwko temu człowiekowi; spadną na niego wszystkie
przekleństwa zapisane w tej księdze, a Pan wymaże jego imię spod nieba.
20

Pan go wyłączy na jego nieszczęście ze wszystkich pokoleń Izraela, stosownie
do wszystkich przekleństw tego przymierza, zapisanych w księdze tego Prawa.

21
Wtedy przyszłe pokolenie, wasi synowie, którzy po was powstaną, i
obcy, który przybędzie z dalekiej krainy, widząc plagi tej ziemi i choroby,
które na nią Pan ześle, powiedzą:
22
“Siarka, sól, spalenizna po całej jego
ziemi!” Nie obsieją jej, nie zakiełkuje, nie urośnie na niej żadna roślina,
jak w zagładzie Sodomy, Gomory, Admy i Seboim, które Pan zniszczył w swym
gniewie i zapalczywości.
23
I wszystkie narody powiedzą: “Czemuż to Pan tak
uczynił tej ziemi? Dlaczego ten żar gniewu?”
24
I odpowiedzą: “Bo opuścili
przymierze Pana, Boga ich przodków, zawarte z nimi, kiedy ich wyprowadził z
ziemi egipskiej,
25
a poszli służyć obcym bogom i oddawać im pokłon – bogom
nieznanym, których On im nie przydzielił -
26
i zapalił się gniew Pana
przeciw tej ziemi, sprowadzając na nich wszystkie przekleństwa, zapisane w
tej księdze.
27
Wyrwał ich Pan z ich ziemi z gniewem, zapalczywością i
wielkim oburzeniem, i wygnał ich do obcej ziemi, jak to jest dzisiaj”.

28
Rzeczy ukryte należą do Pana, Boga naszego, a rzeczy objawione – do
nas i do naszych synów na wieki, byśmy wykonali wszystkie słowa tego Prawa.

Zostaw wpis