Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 6)

Miłość Boga

1
Takie są polecenia, prawa i nakazy, których nauczyć was polecił mi Pan,
Bóg wasz, abyście je pełnili w ziemi, do której idziecie, by ją posiąść.
2

Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa,
które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom po wszystkie
dni życia twego, byś długo mógł żyć.
3
Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego
przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak
ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i
miód.
4
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym.
5

Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy
swojej, ze wszystkich swych sił.
6
Niech pozostaną w twym sercu te słowa,
które ja ci dziś nakazuję.
7
Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił
przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.
8

Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed
oczami.
9
Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach.

10
Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, o której poprzysiągł
przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że da tobie miasta wielkie
i bogate, których nie budowałeś,
11
domy pełne wszelkich dóbr, których nie
zbierałeś, wykopane studnie, których nie kopałeś, winnice i gaje oliwne,
których nie sadziłeś, kiedy będziesz jadł i nasycisz się -
12
strzeż się,
byś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu
niewoli.
13
Będziesz się bał Pana, Boga swego, będziesz Mu służył i na Jego
imię będziesz przysięgał.
14
Nie będziecie oddawali czci bogom obcym,
spomiędzy bogów okolicznych narodów,
15
bo Pan, Bóg twój, który jest u
ciebie, jest Bogiem zazdrosnym, by się nie rozpalił na ciebie gniew Pana,
Boga twego, i nie zmiótł cię z powierzchni ziemi.
16
Nie będziecie
wystawiali na próbę Pana, Boga waszego, jak wystawialiście Go na próbę w
Massa.
17
Będziecie pilnie strzec polecenia Pana, Boga waszego, Jego
świadectwa i praw, które wam zlecił.
18
Czyń, co jest prawe i dobre w oczach
Pana, aby ci się dobrze powodziło i abyś wreszcie wziął w posiadanie piękną
ziemię, którą poprzysiągł Pan przodkom twoim,
19
wypędzając przed tobą
wszystkich wrogów twoich. Tak zapowiedział Pan.
20
Gdy syn twój zapyta cię
kiedyś: “Jakie jest znaczenie tych świadectw, praw i nakazów, które wam
zlecił Pan, Bóg nasz?”,
21
odpowiesz swojemu synowi: “Byliśmy niewolnikami
faraona w Egipcie i wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką.
22
Uczynił na
oczach naszych znaki i cuda wielkie przeciwko Egiptowi, faraonowi i całemu
jego domowi.
23
Wyprowadził nas stamtąd, by iść z nami i przyprowadzić nas
do ziemi, którą poprzysiągł dać przodkom naszym.
24
Wtedy rozkazał nam Pan
wykonywać wszystkie te prawa, bać się Pana, Boga naszego, aby zawsze dobrze
nam się wiodło i aby nas zachował przy życiu, jak to dziś czyni.
25
Na tym
polega nasza sprawiedliwość, aby pilnie przestrzegać wszystkich tych poleceń
wobec Pana, Boga naszego, jak nam rozkazał”.

Zostaw wpis