Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 8)

Próba na pustyni

1
Pilnie przestrzegajcie wykonywania każdego polecenia, które ja wydaję
dzisiaj, abyście żyli, rozmnażali się i weszli w posiadanie ziemi, którą Pan
poprzysiągł [dać] waszym przodkom.

2
Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój,
przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać,
co jest w twym sercu; czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie.
3
Utrapił cię,
dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi
przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje
człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana.
4
Nie
zniszczyło się na tobie twoje odzienie ani twoja noga nie opuchła przez te
czterdzieści lat.
5
Uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swego syna, tak
Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie.
6
Strzeż więc nakazów Pana, Boga twego,
chodząc Jego drogami, by żyć w bojaźni przed Nim.
7
Albowiem Pan, Bóg twój,
wprowadzi cię do ziemi pięknej, ziemi obfitującej w potoki, źródła i
strumienie, które tryskają w dolinie oraz na górze -
8
do ziemi pszenicy,
jęczmienia, winorośli, drzewa figowego i granatowego – do ziemi oliwek,
oliwy i miodu -
9
do ziemi, gdzie nie odczuwając niedostatku, nasycisz się
chlebem, gdzie ci niczego nie zabraknie – do ziemi, której kamienie
zawierają żelazo, a z jej gór wydobywa się miedź.
10
Najesz się, nasycisz i
będziesz błogosławił Pana, Boga twego, za piękną ziemię, którą ci dał.
11

Strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, Bogu twoim, lekceważąc przestrzeganie
Jego nakazów, poleceń i praw, które ja ci dzisiaj daję.
12
A gdy się najesz
i nasycisz, zbudujesz sobie piękne domy i w nich zamieszkasz;
13
gdy ci się
rozmnoży bydło i owce, obfitować będziesz w srebro i złoto, i gdy wzrosną
twe dobra -
14
niech się twe serce nie unosi pychą, nie zapominaj o Panu,
Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
15
On cię
prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i
skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze skały
najtwardszej.
16
On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi
przodkowie, chcąc cię utrapić i wypróbować, aby ci w przyszłości wyświadczyć
dobro.

17
Obyś nie powiedział w sercu: “To moja siła i moc moich rąk zdobyły mi
to bogactwo”.
18
Pamiętaj o Panu, Bogu twoim, bo On udziela ci siły do
zdobycia bogactwa, aby wypełnić dzisiaj przymierze, jakie poprzysiągł twoim
przodkom.
19
Lecz jeśli zapomnisz o Panu, Bogu twoim, i pójdziesz za bogami
obcymi, aby im służyć i oddawać im pokłon, oznajmiam ci dzisiaj, że zginiesz
na pewno.
20
Jak te narody, które Pan wygubił sprzed twego oblicza, tak i wy
zginiecie za to, żeście nie słuchali głosu Pana, Boga waszego.

Zostaw wpis