Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 9)

Zwycięstwo – darem Boga

1
Słuchaj, Izraelu, ty dzisiaj masz przejść przez Jordan, aby wydziedziczyć
narody większe i mocniejsze od ciebie, miasta ogromne i umocnione pod niebo,

2
lud mocny i wysoki, synów Anaka, znanych ci, o których słyszałeś: “Któż
się ostoi wobec synów Anaka?”
3
Niech ci więc dzisiaj będzie wiadomo, że
Pan, Bóg twój, kroczy przed tobą jak ogień pożerający. On ich zniszczy, On
ich poniży przed tobą, prędko ich wypędzisz, wytępisz, jak ci to przyrzekł
Pan.
4
Nie mów w sercu, gdy Pan, Bóg twój, pokona ich przed tobą: “Dzięki
mej cnocie dał mi Pan tę ziemię w posiadanie”: bo z powodu nieprawości tych
ludów Pan wytępił je przed tobą.
5
Nie dzięki twojej sprawiedliwości ani
prawości serca twojego ty przychodzisz wziąć ich kraj w posiadanie, lecz z
powodu niegodziwości tych ludów Pan, Bóg twój, wypędził je przed tobą, a
także aby dopełnić słowa przysięgi danej twoim przodkom: Abrahamowi,
Izaakowi i Jakubowi.
6
Wiedz, że nie ze względu na twoją cnotę Pan, Bóg
twój, daje ci tę piękną ziemię na własność, bo jesteś ludem o twardym
karku.

Bałwochwalstwo na Synaju

7
Pamiętaj, a nie zapomnij, jak na pustyni pobudzałeś do gniewu Pana,
Boga swego. Od dnia, kiedyś wyszedł z ziemi egipskiej aż do przyjścia na to
miejsce, byliście oporni względem Pana.
8
Na Horebie do gniewu pobudzaliście
Pana i rozgniewał się na was Pan tak bardzo, że chciał was wytępić.
9
Gdy
wchodziłem na górę, by otrzymać kamienne tablice Przymierza, zawartego z
wami przez Pana, i czterdzieści dni i czterdzieści nocy przebywałem na górze
nie jedząc chleba, nie pijąc wody,
10
dał mi Pan dwie kamienne tablice
pisane palcem Bożym. Były na nich wyryte wszystkie słowa, które wyrzekł do
was Pan na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia.
11
Pod koniec
czterdziestu dni i czterdziestu nocy dał mi Pan dwie kamienne tablice -
tablice Przymierza.
12
I rzekł do mnie Pan: “Wstań, zejdź stąd prędko, bo
niegodziwie postąpił twój lud, który wyprowadziłeś z Egiptu. Szybko zeszli z
drogi, którą im zaleciłeś. Uczynili sobie posąg ulany z metalu”.
13
I dalej
mówił do mnie Pan: “Widzę, że ten naród jest narodem o twardym karku.
14

Pozwól, że ich wytępię, wygładzę ich imię spod nieba, a z ciebie uczynię
naród mocniejszy i liczniejszy od nich”.
15
Odwróciłem się i zszedłem z góry
- a góra płonęła ogniem – trzymając w rękach dwie tablice Przymierza.
16

Ujrzałem wtedy, żeście grzeszyli przeciw Panu, Bogu swojemu, czyniąc sobie
cielca ulanego z metalu, tak prędko odstąpiwszy od drogi, którą wyznaczył
wam Pan.
17
Wtedy pochwyciłem obie tablice i rzuciłem oburącz, aby je potłuc
na waszych oczach.
18
I leżałem przed Panem, jak za pierwszym razem, przez
czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jedząc chleba, nie pijąc wody za
cały ten grzech, któregoście się dopuścili, czyniąc to, co jest złe w oczach
Pana, i pobudzając go do gniewu.
19
Przeląkłem się bowiem widząc gniew i
zapalczywość, jakimi zapłonął na was Pan, tak że chciał was wytępić. Lecz
wysłuchał mnie Pan jeszcze i tym razem.
20
Na Aarona również Pan bardzo się
rozgniewał, chcąc go zgładzić, lecz w tym czasie wstawiłem się także za
Aaronem.
21
A rzecz grzeszną, którą uczyniliście, cielca, chwyciłem,
spaliłem w ogniu, połamałem, starłem na drobny proch i wrzuciłem do potoku
wypływającego z góry.

Modlitwa Mojżesza z powodu innych przestępstw

22
W Tabeera, Massa i Kibrot-Hattaawa jeszcze drażniliście Pana.
23
Gdy
wysłał was Pan z Kadesz-Barnea, mówiąc: “Idźcie, posiądźcie ziemię, którą
wam dałem”, wzgardziliście nakazem Pana, Boga swojego, nie byliście Mu
wierni i nie usłuchaliście Jego głosu.
24
Opornie postępowaliście względem
Pana od dnia, kiedy was poznałem.
25
Zanosiłem błagania do Pana, przez
czterdzieści dni i czterdzieści nocy; zanosiłem błagania, bo Pan zamierzał
was wyniszczyć.
26
Modliłem się do Pana mówiąc: “Panie nasz, Boże, nie
zatracaj ludu swego, własności swojej, który uwolniłeś swą wielkością i
wyprowadziłeś z Egiptu mocną ręką.
27
Pomnij na sługi twoje: Abrahama,
Izaaka i Jakuba. Nie zwracaj uwagi na upór tego ludu, na jego nieprawość i
jego grzech,
28
aby nie mówiono w kraju, z którego nas wyprowadziłeś: “Pan
nie może doprowadzić ich do kraju, który im przyrzekł. Z nienawiści ku nim
wyprowadził ich, aby pomarli na pustyni”.
29
A oni są przecież Twoim ludem,
Twoją własnością, któreś wyprowadził z ogromną mocą i wyciągniętym
ramieniem”.

Zostaw wpis