Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Przysłów (Prz 11)

1
Obrzydła dla Pana waga fałszywa,
upodobaniem Jego – ciężarek uczciwy.

2
Przyszła wyniosłość – przyszła i hańba,
u ludzi skromnych jest mądrość.

3
Uczciwość kieruje prawymi,
a wiarołomnych zgubi ich nieprawość.

4
W dzień gniewu bogactwo jest bez pożytku,
sprawiedliwość wyrywa ze śmierci.

5
Prawość niewinnego równa mu drogę,
a zły przez swoją złość upada.

6
Sprawiedliwych ratuje ich prawość,
żądza – pułapką nieprawych.

7
Nadzieja grzesznika znika przy śmierci,
oczekiwanie przewrotnych przepada.

8
Sprawiedliwy – wyrwany z udręki,
zamiast niego wpada w nią nieprawy.

9
Niegodziwy ustami chce zabić bliźniego,
lecz przenikliwość prawych wybawia.

10
Cieszy się miasto, gdy prawi są szczęśliwi,
a woła z radości, gdy giną nieprawi.

11
Błogosławieństwem prawych wznosi się miasto,
usta występnych je burzą.

12
Niemądry, kto bliźnim pogardza,
lecz rozumny umie [o nim] milczeć.

13
Obmówca chodząc wyjawia tajemnice,
duch wierny zamilczy o sprawie.

14
Z braku rządów naród upada,
wybawienie, gdzie wielki doradca.

15
Kto za drugiego ręczy, w zło wpadnie,
kto poręczać nie lubi – bezpieczny.

16
Sławy dostąpi urocza kobieta,
do majątku dochodzą odważni.

17
Miłosierny dobrze czyni sobie,
a okrutnik dręczy samego siebie.

18
Nieprawy otrzyma zysk zawodny,
pewna nagroda dla siewcy prawości.

19
Mąż prawy zmierza do życia,
kto zaś goni za grzechem – do śmierci.

20
Obrzydłe dla Pana są serca przewrotne,
On tych miłuje, których droga prawa.

21
Na pewno zło nie ujdzie bezkarnie,
a potomstwo prawych ocaleje.

22
[Czym] w ryju świni złota obrączka,
[tym] piękna kobieta, ale bez rozsądku.

23
Pragnieniem prawych jest tylko dobro,
oczekiwaniem złych ludzi jest gniew.

24
Jeden jest hojny, a stale bogaty,
a nad miarę skąpy zmierza do nędzy.

25
Człowiek uczynny dozna nasycenia,
obfitować będzie, kto [bliźnich] napoi.

26
Naród przeklina kryjących swe zboże,
błogosławi zaś tych, co je sprzedają.

27
Kto dobrze czyni – pragnie łaski [Boga],
kto dąży do zła – ono go dosięgnie.

28
Kto ufa bogactwu – upadnie,
jak liście zazielenią się prawi.

29
Kto dom swój niepokoi – wiatr odziedziczy,
a głupiec będzie sługą mądrego.

30
Drzewo życia – owocem prawego,
człowiek mądry ludzi zjednywa.

31
Jeśli prawego zapłata w podziemiu,
tym więcej grzesznika i niegodziwego.

Zostaw wpis