Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Przysłów (Prz 18)

1
Za żądzą idzie odludek
i z każdą radą wojuje.

2
Głupi nie lubi się zastanawiać,
lecz tylko swe zdanie przedstawić.

3
W ślad za występnym idzie pogarda,
wraz z godnym pogardy – hańba.

4
Słowa ust ludzkich są wodą głęboką,
potokiem obfitym jest źródło mądrości.

5
Niedobrze winnego popierać,
krzywdząc prawego w sądzie.

6
Wargi głupiego prowadzą do kłótni,
jego usta wołają o razy.

7
Usta głupiego są jego zgubą,
a wargi – pułapką na jego życie.

8
Słowa donosiciela są jak smaczne kąski:
zapadają do głębi wnętrzności.

9
Nawet ten, kto w pracy opieszały,
jest bratem niszczyciela.

10
Potężną twierdzą jest imię Pana,
tam prawy się schroni.

11
Majętność bogacza jest mocną warownią,
murem wysokim w jego mniemaniu.

12
Przed upadkiem serce ludzkie się wynosi,
lecz pokora poprzedza sławę.

13
Odpowiedzieć, nim się wysłucha,
uchodzi za głupotę i hańbę.

14
Duch ludzki zniesie chorobę,
lecz złamanego ducha któż dźwignie?

15
Serce rozumne zdobywa wiedzę,
a ucho mądrych dąży do wiedzy.

16
Dar człowieka toruje mu drogę
i do możnych go prowadzi.

17
Pierwszy ma rację w swej sprawie,
lecz przyjdzie przeciwnik i poprawi go.

18
Losem łagodzi się spory
i rozstrzyga pomiędzy możnymi.

19
Brat obrażony – trudniejszy do zdobycia niż miasto warowne,
a kłótnie – jak zawory w twierdzy.

20
Owocem ust nasyci człowiek wnętrze,
pożywi się plonami swych warg.

21
Życie i śmierć są w mocy języka,
[jak] kto go lubi [używać], tak i spożyje zeń owoc.

22
Kto znalazł żonę – dobro znalazł
i zyskał łaskę u Pana.

23
Płaczliwie prosi ubogi,
a bogacz twardo go zbywa.

24
Na bliźnich polegać – to siebie zgubić,
czasem przyjaciel przylgnie nad brata.

Zostaw wpis