Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Przysłów (Prz 20)

1
Szydercą jest wino, swarliwą – sycera,
każdy, kto tutaj błądzi, niemądry.

2
Jak ryk lwa – tak zapalczywość króla,
kto go rozgniewa, życie naraża.

3
Zaprzestać sporu – zaszczytem dla męża,
bo każdy, kto głupi, wybucha.

4
Nie pracuje leniwy w jesieni,
więc w żniwa darmo szuka plonu.

5
Głęboką wodą plan w sercu człowieka,
czerpie z niej człowiek przemyślny.

6
Dobrocią swą chełpi się wielu,
lecz męża pewnego któż znajdzie?

7
Sprawiedliwy w prawości swej żyje,
szczęśliwe po nim są dzieci.

8
Gdy król zasiada na tronie sędziowskim –
wszelkie zło rozprasza spojrzeniem.

9
Kto powie: “Ustrzegłem czystości serca,
wolny jestem od grzechu”?

10
Dwojakie ciężarki i miara podwójna –
obydwu Pan nie znosi.

11
Już chłopca można poznać po zachowaniu,
czy prawe i czyste będą jego czyny.

12
I ucho, co słyszy, i oko, co widzi,
oba są dziełem Pana.

13
Nie kochaj spania, byś nie zubożał,
miej oczy otwarte – nasycisz się chlebem.

14
“Marne, marne”, krzyczy nabywca,
lecz po odejściu [z nabytku] się chwali.

15
Jest złoto i obfitość pereł,
lecz wargi rozumne – to rzecz drogocenna.

16
Zabierz mu suknię, bo ręczy za obcych,
za nieznajomego – weź zastaw!

17
Chleb oszustwa miły jest człowiekowi,
lecz potem usta napełni kamieniem.

18
Na radzie ustalisz plany,
wojnę prowadź roztropnie.

19
Obmówca wyjawia sekrety,
zatem nie obcuj z gadułą!

20
Temu, kto ojcu i matce złorzeczy,
w noc ciemną lampa zagaśnie.

21
Dziedzictwo w początku pospiesznie zgarnięte
na końcu jest bez błogosławieństwa.

22
Nie mów: “Za zło się odpłacę”.
Zdaj się na Pana: On cię wybawi.

23
Wstrętne dla Pana dwojakie ciężarki,
i waga fałszywa – niedobra.

24
Pan kieruje krokami człowieka,
jakżeby człowiek pojął własną drogę?

25
Pułapką ludzi – pochopne: “Dar [Bogu]“,
a namyślają się dopiero po ślubach.

26
Król mądry rozpędza zbrodniarzy
i koło na nich sporządza.

27
Lampą Pańską jest duch człowieka:
on głębię wnętrza przenika.

28
Łaskawość i stałość są strażą króla,
tron oparty jest na łaskawości.

29
Rozmach jest chlubą młodzieży,
ozdobą starców – siwizna.

30
Pręgi, rany leczą zło,
a razy – głębie wnętrzności.

Zostaw wpis