Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Przysłów (Prz 24)

Nowe przepisy

1
Nie zazdrość ludziom nieprawym,
nie pragnij ich towarzystwa:

2
bo serce ich przemoc obmyśla,
ich wargi mówią złośliwie.

3
Dom się buduje mądrością,
a roztropnością – umacnia;

4
rozsądek napełnia spichlerze
wszelkimi dobrami drogimi, miłymi.

5
Mąż rozumny jest lepszy niż krzepki,
a światły muskularnego przewyższa;

6
bo roztropnie poprowadzisz wojnę;
tam zwycięstwo, gdzie wielki doradca.

7
Za wzniosła dla głupca jest mądrość,
w bramie on ust nie otworzy.

8
Kto zło dokładnie obmyśla,
tego zwą wichrzycielem.

9
Grzech jest planem głupiego,
szyderca jest wstrętny dla ludzi.

10
Gdyś słaby w dniu nieszczęścia,
to bardzo mierna twoja siła.

11
Ratuj wleczonych na śmierć,
wstrzymaj rózgi, by nie zabijały.

12
Czy powiesz: “Nie wiedziałem tego?”
Kto bada serca, ma nie rozumieć?
Wie Ten, który dusz dogląda,
i według czynów odda każdemu.

13
Synu, jedz miód, bo jest dobry,
bo plaster miodu jest słodki dla podniebienia.

14
Podobnie – wiedz – mądrość dla twej duszy,
posiądziesz ją – przyszłe życie masz pewne,
nie zawiedzie cię twoja nadzieja.

15
Nie czatuj, grzeszniku, przed domem prawego,
nie burz miejsca jego spoczynku,

16
bo prawy siedmiokroć upadnie i wstanie,
a występni w nieszczęściu upadną.

17
Nie ciesz się z upadku wroga,
nie raduj się w duszy z jego potknięcia,

18
by Pan widząc to, nie miał ci za złe
i gniewu nie odwrócił od niego.

19
Nie oburzaj się na złoczyńców,
występnym nie zazdrość:

20
bo nie ma przyszłości nieprawy,
zagaśnie światło występnych.

21
Synu mój, lękaj się Boga i króla,
nie łącz się z tymi, co myślą inaczej,

22
bo wnet ich zagłada nastanie.
Kto zna upadek obydwu?

DRUGI ZBIÓR NAUK MĘDRCÓW

23
I te są od Mędrców.

Sprawiedliwość w sądzie

Niedobrze, jeśli ktoś w sądzie stronniczy.

24
Kto mówi przestępcy: “Jesteś niewinny”,
temu ludy złorzeczą, tego przeklinają narody.

25
Szczęśliwi, którzy karzą [przestępców],
spłynie na nich obfite błogosławieństwo.

Różne wskazówki

26
W wargi całuje,
kto daje słuszną odpowiedź.

27
Spełnij obowiązki na dworze,
wykonuj je pilnie na roli,
a potem – i dom wystawisz.

28
Nie oskarżaj bliźniego bezpodstawnie;
czy zwodzić chcesz twymi wargami?

29
Nie mów: “Jak mi zrobił, tak ja mu też zrobię,
każdemu oddam według jego czynów”.

Lenistwo

30
Szedłem koło roli próżniaka
i koło winnicy głupiego:

31
a oto wszystko zarosło pokrzywą,
ciernie całą jej powierzchnię pokryły,
kamienny mur rozwalony.

32
Skierowałem uwagę, spojrzałem,
zobaczyłem i wysnułem naukę:

33
Trochę snu i trochę drzemania,
trochę założenia rąk, aby zasnąć,

34
a przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga
i niedostatek jak biedak żebrzący.

Zostaw wpis