Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Przysłów (Prz 27)

1
Nie chwal się dniem jutrzejszym,
bo nie wiesz, co dzień ci przyniesie.

2
Niech inny cię chwali – nie twe własne usta,
ktoś obcy – nie własne twe wargi.

3
Ciężki jest kamień i piasek nie lekki,
gniew głupiego cięższy od obu.

4
Gwałtowny jest gniew, zapalczywość – nieubłagana,
a kto się ostoi przed zazdrością?

5
Lepsza jest jawna nagana niż miłość tajona.

6
Razy przyjaciela – [znakiem] wierności,
pocałunki wroga – zwodnicze.

7
Kto syty – depcze po miodzie,
głodnemu i gorycz jest słodka.

8
Jak ptak, co uciekł z gniazda,
tak człowiek, co uciekł z ojczyzny.

9
Olejki, pachnidło – serce radują
i dobre słowo przyjaciela, dzięki radzie z duszy.

10
Nie gardź swoim i ojca przyjacielem,
a w dniu klęski nie chodź do brata,
bo lepszy sąsiad bliski niż brat daleki.

11
Bądź mądry, synu, rozwesel me serce,
a tym, co lżą mnie, odpowiem.

12
Rozważny zło widzi i kryje się,
nierozważni tam idą i szkodę ponoszą.

13
Zabierz mu suknię, bo ręczy za obcego,
za nieznajomych – weź zastaw!

14
Kto rankiem głośno błogosławi bliźniego,
policzą mu to za przekleństwo.

15
Rynna ciekąca stale w dzień dżdżysty,
podobna do żony swarliwej.

16
Kto chce ją wstrzymać, ten wiatr wstrzymuje
lub zbiera oliwę do ręki.

17
Żelazo żelazem się ostrzy,
a człowiek urabia charakter bliźniego.

18
Stróż drzewa figowego – spożywa jego owoc,
czujny o pana – doznaje szacunku.

19
Oblicze odbija się w wodzie,
a w sercu odbija się człowiek.

20
Szeol i zatrata niesyte,
niesyte i oczy człowieka.

21
Czym dla srebra – tygiel, dla złota – piec,
tym dla człowieka – pochwała.

22
Choć stłuczesz głupiego w moździerzu
tłuczkiem – razem z ziarnami –
głupota go nie opuści.

23
Troszcz się o potrzeby zwierząt,
zwracaj uwagę na trzodę;

24
nie trwa na wieki bogactwo,
ani na pokolenia – korona.

25
Wyrosła trawa, pojawia się potraw,
zbierze się górskie siano:

26
owce na suknie dla ciebie,
a kozły, by za pole zapłacić;

27
dość mleka koziego, byś siebie utrzymał,
<utrzymał swój dom>
i wyżywił swoje służące.

Zostaw wpis