Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Przysłów (Prz 28)

1
Ucieka występny, choć go nikt nie goni,
lecz prawy jest ufny jak młody lew.

2
Przez zbrodnie kraju wielu jest władców,
lecz ktoś mądry i roztropny trwały ład zapewni.

3
Występny, co biednych uciska,
jest jak ulewa, co chleba nie daje.

4
Kto gardzi Prawem, chwali grzesznika,
kto strzeże Prawa, jemu przeciwny.

5
źli ludzie nie rozumieją prawości,
a którzy szukają Pana, pojmą ją całą.

6
Więcej wart biedak, co żyje uczciwie,
niż bogacz o drogach krętych.

7
Kto Prawa się trzyma, ten mądrym jest synem,
przyjaciel rozwiązłych hańbi swego ojca.

8
Odsetką i lichwą powiększać majątek –
to zbierać dla tych, co miłosierni dla biednych.

9
Kto ucho odwraca, by Prawa nie słyszeć,
tego nawet modlitwa jest wstrętna.

10
Kto prawych sprowadza na drogę występku,
i sam też we własny dół wpadnie;
dziedzictwem zaś czystych będzie dobro.

11
Mądry jest bogacz w swych oczach,
lecz przejrzał go biedak rozumny.

12
Wielka jest radość, gdy prawi zwyciężą;
gdy górą przewrotni, każdy się chowa.

13
Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa;
kto je wyznaje, porzuca – ten miłosierdzia dostąpi.

14
Szczęśliwy mąż, gdy stale trwa w bojaźni;
kto serce zatwardza – wpadnie w nieszczęście.

15
Lwem ryczącym, zgłodniałym niedźwiedziem
jest władca występny nad biednym ludem.

16
Książę ubogi w rozsądek bogaty jest w zdzierstwo,
kto zysków nieprawych nie znosi, dni swe przedłuża.

17
Gdy człowiek zmazany krwią ludzką
ucieka aż do grobu – niech go nie wstrzymują!

18
Kto żyje uczciwie – będzie ocalony;
kto przewrotnie chodzi dwiema drogami,
zapewne na jednej z nich zginie.

19
Kto ziemią uprawia, nasyci się chlebem;
kto ściga ułudę, nasyci się nędzą.

20
Uczciwy cieszy się błogosławieństwem,
kto się chce szybko wzbogacić, nie ujdzie kary.

21
źle gdy kto się kieruje względami na osobę;
człek za kęs chleba popełni przestępstwo.

22
Człowiek o złym oku jest chciwy bogactwa,
a nie wie, że bieda przyjdzie na niego.

23
Kto kogoś strofuje, w końcu łaski znajdzie
bardziej niż język, co schlebia.

24
Kto ojca lub matkę ograbia
mówiąc: “To nie grzech”,
jest wspólnikiem zbójcy.

25
Chciwiec spory wywołuje,
kto ufa Panu – będzie nasycony.

26
Kto swemu sercu ufa – ten głupi;
kto żyje w mądrości – znajdzie ocalenie.

27
Kto daje ubogim – nie zazna biedy;
kto na nich zamyka oczy, zbierze wiele przekleństw.

28
Gdy górą przewrotni – ukrywa się każdy;
gdy giną – mnożą się prawi.

Zostaw wpis