Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Przysłów (Prz 29)

1
Człowiek, mimo upomnień uparty
nagle dozna klęski – nie ma dla niego leku.

2
Gdy prawi przy władzy – cieszy się naród;
naród wzdycha – gdy rządzi występny.

3
Kto mądrość kocha – ten ojca raduje,
kto z nierządnicami przestaje, dobra roztrwoni.

4
Król państwo umacnia sprawiedliwością,
niszczy je ten, kto podatkami uciska.

5
Kto schlebia kłamliwie bliźniemu,
na nogi mu sidła zastawia.

6
W grzechu złego człowieka – pułapka,
prawy raduje się, cieszy.

7
Uczciwy rozumie sprawę ubogich,
występny nie ma zrozumienia.

8
Zuchwali miasto podniecą,
a prawi gniew uspokoją.

9
Gdy mądry spiera się z głupim,
ten krzyczy i śmieje się: nie ma pojednania.

10
Krwiożercy nienawidzą czystego,
uczciwi o jego życie się troszczą.

11
Głupi ujawnia cały swój gniew,
mądry go w końcu uśmierza.

12
Jeżeli władca zważa na kłamstwa,
to wszyscy dworzanie nieprawi.

13
Spotyka się biedny z ciemięzcą,
Pan obydwu oczy oświeca.

14
Król w rządach troskliwy o biednych
tron swój umocni na zawsze.

15
Rózga i karcenie udziela mądrości;
chłopiec pozostawiony sobie jest wstydem dla matki.

16
Gdy występni się mnożą, to i złości się mnożą,
lecz prawi upadek ich ujrzą.

17
Karć syna: kłopotów ci to zaoszczędzi
i pociechą twej duszy się stanie.

18
Gdy nie ma widzenia, naród się psuje,
szczęśliwy, kto Prawa przestrzega.

19
Słowami nie poprawi się sługi,
bo rozumie, a nie odpowiada.

20
Widziałeś człowieka gadatliwego?
Więcej nadziei w głupim niż w takim.

21
Kto sługę rozpuści za młodu,
ten w końcu z uporem się spotka.

22
Gniewliwy kłótnie wszczyna,
zapalczywy mnoży grzechy.

23
Człowieka poniża jego pycha,
pokorny zdobędzie uznanie.

24
Uczestnik kradzieży – wrogiem swej duszy,
słysząc przekleństwa – nie wydaje.

25
Strach przed człowiekiem to sidło,
kto ufa Panu, bezpieczny.

26
Wielu szuka względów u władcy,
lecz Pan osądzi każdego.

27
Niegodziwiec jest wstrętny dla prawych,
dla nieprawych wstrętny jest uczciwy.

Zostaw wpis