Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Przysłów (Prz 3)

Trzymaj się Boga!

Wezwanie

1
Synu mój, nie zapomnij mych nauk,
twoje serce niech strzeże nakazów,

2
bo wiele dni i lat życia
i pełnię ci szczęścia przyniosą:

3
Niech miłość i wierność cię strzeże;
przymocuj je sobie do szyi,
na tablicy serca je zapisz,

4
a znajdziesz życzliwość i łaskę
w oczach Boga i ludzi.

Ufność w Bogu

5
Z całego serca Bogu zaufaj,
nie polegaj na swoim rozsądku,

6
myśl o Nim na każdej drodze,
a On twe ścieżki wyrówna.

Bojaźń Boża

7
Nie bądź mądrym we własnych oczach,
Boga się bój, zła unikaj:

8
to ciału zapewni zdrowie,
a pokrzepienie twym kościom.

Służba Boża

9
Czcij Pana [ofiarą] z twego mienia
i pierwocinami całego dochodu,

10
a twoje spichrze napełnią się zbożem
i tłocznie przeleją się moszczem.

Zdaj się na Boga

11
Upomnieniem Pańskim nie gardź, mój synu,
nie odrzucaj ze wstrętem strofowań.

12
Bowiem karci Pan, kogo miłuje,
jak ojciec syna, którego lubi.

Wartość mądrości

Bezcenny skarb

13 Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął,
mąż, który nabył rozwagi:

14
bo lepiej ją posiąść niż srebro,
ją raczej nabyć niż złoto,

15
zdobycie jej lepsze od pereł,
nie równe jej żadne klejnoty.

Źródło dobra

16
W prawicy swej trzyma ona dni długie,
w lewicy – bogactwo, pomyślność;

17
jej drogi drogami miłymi,
ku szczęściu wiodą wszystkie jej ścieżki.

18
Dla tego, co strzeże jej, drzewem jest życia,
a kto się jej trzyma – szczęśliwy.

19
Pan umocnił ziemię mądrością,
niebiosa utwierdził rozumem.

20
Przez Jego wiedzę wytrysły odmęty,
a rosę spuszczają obłoki.

Zapewnienie bezpieczeństwa

21
Przezorności, rozwagi, strzeż, mój synu,
niech one ci z oczu nie schodzą,

22
a życiem twej duszy się staną,
wdzięczną ozdobą dla szyi.

23
I drogą swą pójdziesz bezpiecznie,
bo noga się twoja nie potknie;

24
gdy spoczniesz, nie zaznasz trwogi,
zaśniesz, a sen twój będzie przyjemny.

25
Nagły strach cię nie przerazi
ni klęska, gdy dotknie przewrotnych;

26
bo z tobą jest Pan,
przed sidłem twą nogę ochroni.

Pouczenia społeczne

Miłość bliźniego

27
Pracownikom nie odmawiaj zapłaty,
gdy masz możność działania.

28
Nie mów bliźniemu: “Idź sobie, przyjdź później,
dam jutro” – gdy możesz dać zaraz.

29
Nie spiskuj przeciw bliźniemu,
gdy mieszka przy tobie beztrosko.

30
Niesłusznie nie sprzeczaj się z nikim,
o ile ci zła nie wyrządził.

Bóg karze za krzywdy

31
Nie zazdrość krzywdzicielowi,
nie skłaniaj się ku jego drogom,

32
bo Pan się brzydzi przewrotnym,
a z wiernymi obcuje przyjaźnie.

33
Przekleństwo Pańskie na domu występnego,
On błogosławi mieszkanie uczciwych;

34
On się naśmiewa z szyderców,
a pokornym udziela swej łaski.

35
Mądrzy dostąpią chwały,
udziałem głupich jest hańba.

Zostaw wpis