Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Przysłów (Prz 30)

NAUKI AGURA

1
Słowa Agura, syna Jake z Massa. Mowa tego człowieka do Itiela, do
Itiela i Ukala.

Świadomość niewiedzy

2
Jestem najgłupszy z ludzi,
nie mam ludzkiej zdolności,

3
nie nabyłem mądrości,
wiedza Świętego mi obca.

Wielkość Boga

4
Kto wstąpił do nieba i zstąpił?
Kto zebrał wiatr w swoje garście?
Kto wody owinął płaszczem?
Kto krańce ziemi utworzył?
Jakie jest jego imię? – A jakie syna?
Wiadomo ci może?

Złoty środek

5
Każde słowo Boga w ogniu wypróbowane,
tarczą jest dla tych, co Doń się uciekają.

6
Do słów Jego nic nie dodawaj,
by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę.

7
Proszę Cię o dwie rzeczy,
nie odmów mi – proszę – nim umrę:

8
Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie,
nie dawaj mi bogactwa ni nędzy,
żyw mnie chlebem niezbędnym,

9
bym syty nie stał się niewiernym,
nie rzekł: “A któż jest Pan?”
lub z biedy nie począł kraść
i imię mego Boga znieważać.

10
Nie oczerniaj sługi przed panem,
by cię nie przeklął, byś nie poniósł kary.

Rodzaj niewierny

11
Jest plemię, co ojcu złorzeczy
i matce nie chce błogosławić.

12
Jest plemię w swych oczach niewinne,
a nie jest obmyte z brudów.

13
Jest plemię o wzroku wyniosłym,
powieki ma w górę wzniesione.

14
Jest plemię o zębach jak miecze,
o zębach trzonowych jak noże,
by wygryźć uciemiężonych z kraju,
a spośród ludzi nędzarzy.

ZBIÓR BEZIMIENNY

Różne nauki

15
Pijawka ma dwie córki:
“Przynieś! Przynieś!”
Trzy rzeczy są nigdy nie syte,
cztery nie mówią: “Dość”:

16
Szeol, niepłodne łono,
ziemia wody niesyta,
ogień, co nie mówi: “Dość”.

17
Oko, co ojca wyśmiewa,
gardzi posłuchem dla matki –
niech kruki nad rzeką wydziobią
lub niech je zjedzą orlęta!

18
Trzech rzeczy pojąć nie mogę,
a czterech nie znam:

19
drogi orła po niebie,
drogi węża po skale,
drogi okrętu po morzu,
drogi mężczyzny u młodej kobiety.

20
Tak postępuje cudzołożnica:
zjadła, obtarła swe usta
i rzekła: “Źle nie zrobiłam”.

21
Pod trzema rzeczami drży ziemia
i czterech znieść nie może:

22
pod niewolnikiem, gdy królem zostanie;
pod głupcem, gdy je do syta;

23
pod pogardzaną, gdy żoną i panią zostanie;
pod sługą – dziedziczką po pani.

24
Są na ziemi cztery istoty małe,
lecz najrozumniejsze z mądrych:

25
lud mrówczy, chociaż bez siły,
a w lecie nazbiera żywności;

26
góraliki, lud wprawdzie niemocny,
ale w skale mieszkania zakłada;

27
szarańcza, która choć nie ma króla,
cała wyrusza w porządku;

28
jaszczurka, co nie da się schwycić rękami,
a mieszka w pałacach królewskich.

29
Trzy rzeczy krok mają wspaniały,
a cztery chód mają wyniosły:

30
lew najdzielniejszy wśród zwierząt,
przed niczym się nie cofa;

31
kogut, co dumnie chodzi wśród kur;
koń bojowy lub kozioł,
i król, z którym jest lud [jego].

32
Bezmyślnie uniosłeś się dumą?
Po namyśle – rękę na usta!

33
Bo uciskanie mleka daje masło,
uciskanie nosa wywoła krew,
uciskanie gniewu – wywoła kłótnie.

Zostaw wpis