Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Przysłów (Prz 31)

NAUKI LEMUELA

Czystość

1
Słowa Lemuela, króla Massa, których nauczyła go matka.

2
Cóż, synu? Cóż, synu mojego łona?
Cóż, synu mych ślubów?

3
Nie oddawaj kobietom swojej mocy
ni rządów twych tym, które gubią królów.

Umiarkowanie

4
Nie dla królów, Lemuelu,
nie dla królów picie wina
ani dla władców pożądanie sycery,

5
by pijąc, praw nie zapomnieli,
nie zaniedbali prawa ubogich.

6
Daj sycerę skazańcom,
a wino zgorzkniałym na duchu:

7
niech piją, niech nędzy zapomną,
na trud już niepomni.

Sprawiedliwość

8
Ty usta otwórz dla niemych,
na sąd dla godnych litości,

9
rządź uczciwie i usta swe otwórz,
obroń uciemiężonych i biednych!

POEMAT O DZIELNEJ NIEWIEŚCIE

Alef

10
Niewiastę dzielną któż znajdzie?
Jej wartość przewyższa perły.

Bet

11
Serce małżonka jej ufa,
na zyskach mu nie zbywa;

Gimel

12
nie czyni mu źle, ale dobrze
przez wszystkie dni jego życia.

Dalet

13
O len się stara i wełnę,
pracuje starannie rękami.

He

14
Podobnie jak okręt kupiecki
żywność sprowadza z daleka.

Waw

15
Wstaje, gdy jeszcze jest noc,
i żywność rozdziela domowi,
<a obowiązki – swym dziewczętom>.

Zain

16
Myśli o roli – kupuje ją:
z zarobku swych rąk zasadza winnicę.

Chet

17
Przepasuje mocą swe biodra,
umacnia swoje ramiona.

Tet

18
Już widzi pożytek z swej pracy:
jej lampa wśród nocy nie gaśnie.

Jod

19
Wyciąga ręce po kądziel,
jej palce chwytają wrzeciono.

Kaf

20
Otwiera dłoń ubogiemu,
do nędzarza wyciąga swe ręce.

Lamed

21
Dla domu nie boi się śniegu,
bo cały dom odziany na lata,

Mem

22
sporządza sobie okrycia,
jej szaty z bisioru i z purpury.

Nun

23
W bramie jej mąż szanowany,
gdy wśród starszyzny kraju zasiądzie.

Samek

24
Płótno wyrabia, sprzedaje,
pasy dostarcza kupcowi.

Ain

25
Strojem jej siła i godność,
do dnia przyszłego się śmieje.

Pe

26
Otwiera usta z mądrością,
na języku jej miłe nauki.

Sade

27
Bada bieg spraw domowych,
nie jada chleba lenistwa.

Kof

28
Powstają synowie, by szczęście jej uznać,
i mąż, ażeby ją sławić:

Resz

29
“Wiele niewiast pilnie pracuje,
lecz ty przewyższasz je wszystkie”.

Szin

30
Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno:
chwalić należy niewiastę, co boi się Pana.

Taw

31
Z owocu jej rąk jej dajcie,
niech w bramie chwalą jej czyny.

Zostaw wpis