Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Przysłów (Prz 5)

Cudzołóstwo a wierność

Cudza żona

1
Ku mojej mądrości zwróć się, mój synu,
ku mojej rozwadze nakłoń swe ucho,

2
abyś zachował roztropność,
twe usta niech strzegą rozsądku!

3
Bo miód wycieka z warg obcej,
podniebienie jej gładkie jak olej,

4
lecz w końcu będzie gorzka niby piołun
i ostra jak miecz obosieczny.

5
Jej nogi zstępują ku śmierci,
do Szeolu zmierzają jej kroki,

6
byś nie ujrzał drogi życia,
jej ścieżki wiją się niedostrzegalnie.

Skutki cudzołóstwa

7
Więc teraz, mój synu, posłuchaj:
nie odstępuj od moich pouczeń;

8
idź drogą swą od niej daleko,
pod drzwi jej domu nie podchodź,

9
byś obcym swej sławy nie oddał,
a lat swych okrutnikowi,

10
by z pracy twej inni nie tyli,
by mienie twe nie szło w dom obcy.

11
Na końcu przyjdzie ci wzdychać,
gdy ciało i siły wyczerpiesz.

12
Powiesz: “Nie cierpiałem upomnień –
nauką wzgardziło moje serce,

13
nie dbałem na głos wychowawców,
nie dawałem posłuchu nauczającym mnie;

14
o włos, a popadłbym w wielkie nieszczęście
pośród rady i zgromadzenia”.

Wierność małżeńska

15
Pij wodę z własnej cysterny,
tę, która płynie z twej studni.

16
Na zewnątrz mają bić twoje źródła?
Tworzyć na placach strumienie?

17
Niech służy dla ciebie samego,
a nie innym wraz z tobą;

18
niech źródło twe świętym zostanie,
znajduj radość w żonie młodości.

19
Przemiła to łania i wdzięczna kozica,
jej piersią upajaj się zawsze,
w miłości jej stale czuj rozkosz!

20
Po cóż, mój synu, upajać się obcą
i obejmować piersi nieznanej?

Nieprawość zgubą człowieka

21
Bo drogi ludzkie – przed oczyma Pana,
On widzi wszystkie ich ścieżki.

22
Gdy grzesznym nieprawość owładnie,
trzymają go więzy występku.

23
Umrze on z braku nauki,
pobłądzi z ogromu głupoty.

Zostaw wpis